Utskriftsdato (29.5.2020)

Skjoldbruskkjertelundersøkelse etter operasjon

Etter kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertelen undersøkes skjoldbruskkjertelen med radioaktivt jod. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om det er rester av skjoldbruskkjertelvev på halsen, om det er spredning av sykdommen til andre steder i kroppen eller for å kontrollere tidligere behandling.

Undersøkelsen foregår ved hjelp av et spesielt kamera, et såkalt gammakamera. Skjoldbruskkjertelen er det organet i kroppen som tar opp jod, og i prinsippet skal ikke jod tas opp etter at skjoldbruskkjertelen er fjernet. Hvis jod tas opp, er det et tegn på at det er fortsatt er rester av skjoldbruskkjertelvev.

Undersøkelsen strekker seg vanligvis over tre dager. Første dag får pasienten sprøytet inn en liten mengde radioaktivt jod i en blodåre i armen. Andre dag tas det bilder av hele kroppen, samt eventuelt også et bilde av halsen. Tredje dag tas et nytt bilde av hele kroppen. Undersøkelsene er smertefrie og varer i cirka to timer andre dagen og i cirka en time tredje dagen. I enkelte tilfeller må det også tas bilder på et senere tidspunkt.