Tilbake

Koloskopi

Hvordan forbereder jeg meg?

 • Du trenger ikke faste. Men fiberrikt brød, kornblandinger, linfrø eller frørike frukter og grønnsaker skal du ikke spise de siste 5 dager før undersøkelsen.
 • Du skal ikke ta jerntilskudd de siste 7 dagene før undersøkelsen.
 • Forutsetningen for en vellykket undersøkelse er at tarmen er helt ren. Derfor må du kjøpe tømmingsmiddel på apoteket. Se eget vedlegg om tømming av tarm.
 • Dersom du bruker blodfortynnende, og det er aktuelt å ta vevsprøve eller fjerne polypper (vanligvis), bør du konferere med fastlegen om det er trygt å holde pause etter følgende regler:
  • Plavix® og tilsvarende platehemmere seponeres ikke hvis de har vært i bruk < 1 år, ellers kan man vurdere stopp 
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® stoppes 2 dager før undersøkelsen, tidligere hvis redusert nyrefunksjon. Startes igjen etter 2 dager dersom det er gjort slyngereseksjon eller annen prosedyre som kan gi blødning.
  • Marevan® stoppes 5 dager før undersøkelsen. Pasienten måler INR en time før undersøkelsen, den skal ligge under 1.8. Dersom pasienten har  høy tromboserisiko (hjerteklaff med flere ) må man vurdere å dekke med lavmolekylært Heparin. Start med dobbel dose Marevan samme kveld.
  • Albyl-E® kan pasienten fortsette med.

Dersom du ikke kan stoppe med medesinene (for eksempel dobbel platehemmer), og det er god grunn for å gjøre undersøkelsen snarest mulig, må man i fellesskap med fastlege, eventuelt med hematolog/kardiolog, lage et skreddersydd opplegg.

 • Eventuelle andre morgenmedisiner kan tas som vanlig.
 • Har du diabetes og bruker insulin, kan du få timeavtale tidlig på dagen.
 • Blæren bør være tømt før undersøkelsen.

Undersøkelsen

Under selve undersøkelsen ligger du på en undersøkelsesbenk. Det vil være behov for at du snur og vender på deg i løpet av undersøkelsen. En sykepleier kan av og til støtte med hånden på utsiden av magen for at
koloskopet skal komme lettere frem og for å redusere ubehag. Tykktarmer er forskjellige. Hos enkelte går undersøkelsen greit, mens andre har en tarm som er vanskelig å undersøke. Undersøkelsen kan da bli smertefull og ta noe lengre tid. Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår. Behovet for smertestillende medisin vurderes sammen med undersøkende lege.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Selve undersøkelsen tar fra 15 til 60 minutter.

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner ved koloskopi er svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på tarmen. Operasjon kan da bli nødvendig. Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset. Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip. Hvis du får sterke magesmerter eller annet ubehag etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.

Etter undersøkelsen

Som regel kan du reise hjem med en gang etter undersøkelsen. Er det utført behandling som krever observasjon, må du være på sykehuset i 1 til 3 timer før hjemreisen. Du kan ikke selv kjøre bil hjem hvis du har fått beroligende medisin.

Resultatet av undersøkelsen

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg. Det tar cirka 2 til 3 uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.