PET-undersøkelse

PET/CT (PET: Positron Emisjons Tomografi/ CT: Computer Tomografi) er en avansert bildetakingsmetode. Gjennom en nål (plastkanyle) i en blodåre i armen vil du få et radioaktivt stoff. Det mest vanlige er radioaktivt druesukker (18F-FDG). Stråling fra dette stoffet registreres i PET-skanneren og viser hvordan druesukkeret fordeler seg i kroppen. Det normale opptaket av det radioaktive druesukkeret vil være endret ved sykdomsprosesser. Siden CT tas samtidig, kan PET og CT bildene legges sammen og vise nøyaktig hvor i kroppen det økte opptaket er.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

PET/CT er til hjelp når vi skal påvise forskjellige sykdommer. Det kan være kreft, nevrologiske sykdommer (for eksempel demens og epilepsi), hjerte- og karsykdommer eller betennelsestilstander. Ved spørsmål om kreft kan PET/CT gi informasjon om svulster, eventuell spredning av disse eller effekt av utført behandling.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du må faste (ikke spise, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi) de siste 6 timene før oppmøte, men du kan drikke vann (rent vann uten tilsetninger). Dersom du har diabetes er det et eget opplegg som er beskrevet i innkallingsbrevet du mottar.

PET/CT er en krevende og kostbar undersøkelse. For å få et best mulig resultat, er det veldig viktig at du leser innkallingsbrevet nøye. Innkallingsbrevet inneholder mer utfyllende informasjon om PET-undersøkelsen du skal til.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Den praktiske delen av PET/CT-undersøkelsen utføres av bioingeniør og radiograf. Du må fjerne smykker og annet metall (for eksempel beltespenne, klokke, mynter i lommer).

Vi legger inn en nål (plastkanyle) i armen og kontrollerer sukkerverdien i blodet ditt. Blodsukkeret må være lavere enn 7 mmol/L før hjerneundersøkelser og under 10 mmol/L (helst < 8 mmol/L) for andre PET- undersøkelser.

Du vil få en egen seng der du ligger i ro frem til bildetaking. Vi setter inn det radioaktive sporstoffet (18F-FDG) i plastkanylen. Du skal fortsatt ligge i ro og etter cirka 1 time flytter vi deg inn i skanneren som står i et eget rom.

Bildetakingen tar 15–60 minutter, avhengig av problemstilling.

Gjør det vondt?

Bortsett fra et stikk i armen i forbindelse med innlegging av plastkanylen, er undersøkelsen som regel ikke forbundet med smerte eller plager utover det å måtte ligge rolig mens avbildningen foregår, fortrinnsvis med armene over hodet, noe som kan være ubehagelig for enkelte.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

2–4 timer

Hva skjer etterpå?

Undersøkelsen blir gransket og deretter besvart av legen hos oss som er nukleærmedisiner, og eventuelt radiolog. Du reiser hjem eller eventuelt tilbake til avdelingen.

Når får jeg resultatet?

Undersøkelsen krever gransking og bearbeidelse av bildene som er tatt. Resultatet foreligger samme dag eller etter noen dager. Skriftlig svar sendes legen som har henvist deg til oss. Inneliggende pasienter kan vanligvis få svar neste dag via lege på avdelingen.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Fordi du fremdeles har det radioaktive stoffet i kroppen etter avsluttet undersøkelse, må du unngå nærkontakt med små barn og gravide de neste 4–5 timene. Av samme grunn må ikke barn tas med til undersøkelsen. Amming bør avbrytes i 6 timer etter injeksjon av det radioaktive stoffet.

Bivirkninger og komplikasjoner

De fleste av våre undersøkelser innebærer små doser til pasienten, og vil ikke medføre større strålebelastning enn en vanlig røntgenundersøkelse. De radioaktive sporstoffene gir ikke bivirkninger.

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge er jeg "radioaktiv"?

Radioaktiviteten forsvinner gradvis ut av kroppen din. Etter 4–5 timer er nesten alt borte.

Kan jeg ta andre typer undersøkelser samme dag?

Du kan ikke ta nukleærmedisinske undersøkelser (scintigrafi) før neste dag. Andre undersøkelser kan du ta.

Detaljert informasjon om forberedelser for de forskjellige PET/CT-undersøkelsene følger med innkallingsbrevet.