EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (18.7.2024)

Hudkreft (non-melanom)

Hovedårsaken til hudkreft (non-melanom) er solstråling mot ubeskyttet hud og langvarig eksponering for vær og vind. Ansiktet er derfor svært utsatt. Jo lysere hud, desto større risiko. Forekomsten av kreft i huden øker med stigende alder.

Alle lag av huden kan gi opphav til kreftutvikling. Hudkreft deles inn i malignt melanom (føflekkreft) som omhandles som en egen krefttype og non-melanom hudkreft.

De histologiske undergruppene til non-melanom hudkreft avhenger av hvilken av de forskjellige cellelinjene som blir ondartet.

Non-melanom undergrupper er:

 • basalcellekarsinomer – utgår fra basalcellelaget i overhud
 • plateepitelkarsinomer – utgår fra basalcellelaget i overhud
 • Kaposis sarkom – utgår fra bindevev i lærhud
 • Mercelcellekarsinom – utgår fra neuroendokrine celler i lærhud
 • hudadnex svulster – utgår fra hårsekkceller, svettekjertler eller talgceller i lærhud
 • intraepiteliale svulster – Bowens sykdom, utgår fra kjertelceller i hud 
 • keratoacantomer – utgår fra overhud
Les mer om undergrupper av non-melanom

Video av hudens funksjon og kreftutvikling

 

Inndelingen av hudtyper  

Inndelingen av hudtyper er basert på følsomheten for solstråling, spesielt UV stråler. I Norge er de mest vanlige hudtypene 1–4.

 • Hudtype 1 – blir lett rød og sjelden eller aldri brun. Har lys, ømfintlig hud og i blant fregner. Ofte lys blond eller rødhåret.

 • Hudtype 2 – blir nesten alltid rød og av og til brun. Har lys hud og er ofte blond, men også mørkblonde og svarthårede kan ha hudtype 2.

 • Hudtype 3 – blir rød av og til, men alltid brun etter en stund.

 • Hudtype 4 – blir aldri rød, alltid brun. Hudtype 4 er vanlig i land rundt Middelhavet.

 • Hudtype 5 og 6 – har naturlig svart/brun hud og oftest mørke/brune øyne og svart/brunt hår.

Forekomst

Av non-melanom hudkreft er basalcellekarsinom (BCC) ikke meldepliktig til Kreftregisteret. Det er estimert et antall på cirka 12 000 nye lesjoner årlig. Av plateepitelkarsinom var det i 2022 registrert 3061 tilfeller, 1375 tilfeller var kvinner og 1686 menn. Alle de andre undergruppene er betydelig sjeldnere og forekommer i et antall mellom 5–20 årlig.

 

Aldersspesifikk forekomst av plateepitelkarsinom i hud, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av plateepitelkarsinom i hud, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret