Årsaker til kreft i svelg

Nesesvelg

Årsaken til kreft i nesesvelget skyldes flere faktorer og Epstein-Barr virus (EBV) har en medvirkende årsak.

Mennesker bosatt i Sør-Øst Asia, spesielt i syd Kina og Hong Kong, er disponert for kreft i nesesvelget. Svulstene som er lite differensierte plateepitelkarsinomer, er meget aggressive og har på diagnosetidspunktet ofte både regional spredning og fjernspredning.

Munn- og strupesvelg

Tobakk og alkohol er den viktigste årsaken og har sannsynligvis en samvirkende effekt.

Kreft i munn og strupesvelg kan også skyldes infeksjon med HPV (Humant papillomavirus)

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer.