EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (23.7.2024)

KREFT I STRUPEHODE

De viktigste årsakene til kreft i strupehodet er tobakk og alkolhol. Tidlige symptomer på sykdommen er heshet. Heshet som varer i mer enn 3 uker bør derfor undersøkes av lege. Behandlingen av strupekreft kan få store konsekvenser for talefunksjon og ernæring. Krefttypen rammer oftere menn enn kvinner.

Strupehodet (larynx) er et rørformet organ som ligger fortil på halsen, litt nedenfor tungebenet.. Strupehodet er inngangsporten til luftrøret og har som oppgave å frembringe stemme, samt stenge passasjen til de nedre luftveiene under svelging. Strupehodet er dekket av plateepitel.

illustrasjon Kreftlex, Kreft i strupehode. Viser strupehode, med stemmebåndene og områdene ovenfor og nedenfor. Tegnet av Jostein Eikanger

Strupehodet omfatter:

  • området ovenfor stemmebåndene (supraglottis)
  • stemmebånd (glottis)
  • området nedenfor stemmebåndene over luftrøret (subglottis)

Kreft i strupehode

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i strupehodet, og kan enten oppstå fra atypisk epitel eller uavhengig av slike epitelforandringer. 

Behandlingen av strupekreft og følgetilstand av behandling, kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging.

Forekomst

I 2022 ble det registrert 91 tilfeller av kreft i strupehodet. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, i 2022 var det 66 menn og 25 kvinner som fikk diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av strupekreft, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av strupekreft, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret