Utskriftsdato (11.12.2023)

Stadier og spredningsmønster ved kreft i spyttkjertler

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette epiteliale svulster i spyttkjertler. Klassifiseringen viser hvor utbredt sykdommen er på det tidspunkt den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndelingen

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer primærsvulstens omfang.

 • T1 – små svulster ≤ 2 cm i største diameter 
 • T2 – svulster på 2–4 cm i største diameter
 • T3 – svulst på 4–6 cm i største diameter
 • T4 – omfattende svulster med innvekst i naboorgan, muskulatur, skjelett og hud.

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til nærliggende (regionale) lymfekjertler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter på samme side ≤ 3 cm 
 • N2
  • a – spredning til lymfeknute på samme side > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – spredning til flere lymfeknuter på samme side ≤ 6 cm
  • c – spredning til lymfeknuter på motsatt side ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm 

M-klassifikasjon 

M-klassifikasjon representerer fjernspredning.

 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

De regionale lymfeknuter for store deler av huden i ansiktet samt tinning, ligger i ørespyttkjertelen. Svulster i ørespyttkjertelen kan derfor representere spredning fra modersvulster lokalisert i huden i tinningområdet eller ytre øre.

Spredning via lymfebaner er uvanlig på diagnosetidspunktet.

Fjernspredning forekommer relativt sjelden, men i de tilfellene det oppstår skjer det vanligvis til lunger. Ondartet kjertelsvulst (adenoid cystisk karsinom) har imidlertid et spesielt spredningsmønster og sprer seg sent.