EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (16.10.2019)

KREFT I SPYTTKJERTLER

Spyttkjertlene ligger i tilslutning til munnhulen og består av tre par store kjertler (glandula salivaria).

  1. Ørespyttkjertelen (glandula parotis) ligger like foran og nedenfor øret.
  2. Underkjevekjertelen (glandula submandibularis) ligger på innsiden av underkjeven.
  3. Undertungekjertelen (glandula sublingualis) ligger like under tungen.

Spyttkjertler omfatter også tallrike små kjertler i munnhule og neseslimhinne.

Spyttkjertlene produserer spytt og tømmer dette gjennom utførselsganger til munnhulen. Sekretet er viktig for å bløtgjøre fast føde. 

Kreft i spyttkjertler

Kreft i spyttkjertlene er en histologisk mangeartet sykdom. Verdens helseorganisasjons (WHO) klassifikasjon inneholder 24 forskjellige undergrupper. Ulike typer adenokarsinom utgjør hovedgruppen, og ondartede svulster utgår oftest fra ørespyttkjertelen.

Behandling av spyttkjertelkreft og følger av behandlingen kan få store konsekvenser for pasientens utseende. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av svulstens beliggenhet og utbredelse. For å redusere de belastningene dette kan medføre for pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging.

Forekomst

I 2017 fikk 69 diagnostisert kreft i spyttkjertlene. Gjennomsnittsalderen er cirka 60 år og i 2017 var det 29 menn og 40 kvinner som fikk diagnosen.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spyttkjertlene, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i spyttkjertlene, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret