EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (12.11.2019)

TROFOBLASTSYKDOM (SYKDOM I MORKAKEN)

Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier) som omfatter ytre kjønnsorganer (vulva), skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina), og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster). 

Trofoblastsykdom

Trofoblastene utgjør det ytre laget av fosteret (embryoet). Trofoblastsvulster er en fellesbetegnelse på svulster som oppstår i forbindelse med graviditet. Svulstene utgår fra trofoblastceller, ikke kvinnens eget vev. Trofoblastceller produserer hCG

Trofoblastsykdom er en videreutvikling av spesielle forandringer i morkakevevet (blæremola) og kan oppstå etter normal graviditet, graviditet utenfor livmoren og ved spontan- og provosert abort.

Svulstene kan være både godartede og ondartede. I 80 til 90 % av tilfellene er blæremola (mola hydatidosa) en godartet tilstand. Blant de godartede trofoblastsvustene skiller vi mellom komplett mola og partiell mola. 

Ved normal graviditet sirkulerer et stort antall trofoblastceller i morens blodbane. Ved trofoblastsykdommer ses uhemmet inntrenging av trofoblastceller i livmorveggen og i morens blodbane.

Blant de ondartede svulstene er det flere undergrupper; invasiv mola, koriokarsinom og placenta-site-trofoblastsykdom.

Forekomst

Blæremola forekommer i 0.9 tilfeller pr. 1000 fødsler, og utgjør cirka 50 tilfeller pr. år i Norge.

Koriokarsinom forekommer i 0.2 tilfeller pr. 1000 fødsler i Norge. Placenta-site-trofoblasttumor forekommer i cirka 1 tilfelle pr. 500 000 fødsler, og utgjør cirka 1 tilfelle pr. 10 år i Norge.

I 2017 var det ett tilfelle av kreft i morkaken i Norge.

Forekomsten av trofoblastsykdommer er høyere i Kina og Sørøst Asia, med 3 tilfeller pr. 1000 fødsler.