Utskriftsdato (15.7.2024)

Sykdom i morkaken (trofoblastsykdom)

Sykdom i morkaken (trofoblastsvulster) er en fellesbetegnelse på svulster som oppstår i forbindelse med graviditet og utgår fra morkakevev. Svulstene kan være både godartede og ondartede. Blant de ondartede svulstene er det flere undergrupper. Disse er invasiv mola, choriocarcinom og placenta-site-trofoblastsykdom. Sykdommen er en videreutvikling av spesielle forandringer i morkakevevet (blæremola) og kan oppstå etter fullgått svangerskap eller abort (alle former for graviditet).

Morkaken produserer hormonet hCG, som er tilstede i blodet under hele graviditeten. Påvisning av hCG brukes i graviditetstest. Etter overstått fødsel eller abort vil hCG-verdien i blodet falle og forsvinne helt i løpet av få uker. Ved utvikling av trofoblastsykdom vil imidlertid hCG-verdien forbli forhøyet og øke. hCG er således en god indikator på trofoblaststsvulst, og vil bli regelmessig målt under hele behandlingsperioden.

Sykdommen er svært sjelden og rammer kun et fåtall norske kvinner årlig. All behandling er sentralisert til Radiumhospitalet som behandler 7-10 kvinner i året.

Hva er symptomene på trofoblastsykdom?

Ondartede trofoblastsvulster vokser inn i livmorveggen og åpner opp for blodkar. De er karrike og gir ofte blødninger fra skjeden. Uregelmessige blødninger og underlivssmerter er viktige symptomer.

Andre symptomer er smerter i brystkjertlene (mastalgi) og "hypergraviditetssymptom".

Hvordan utredes trofoblastsykdom?

Følgende undersøkelser tas i løpet av de to første dagene etter innleggelse og tar sikte på å kartlegge utbredelse og eventuell spredning til andre organer.

  • Gynekologisk undersøkelse med ultralyd
  • CT av bekken og mageregion (abdomen) og eventuelt ultralyd
  • Røntgen og CT av lungene
  • Blodprøver, hCG taes som hurtigsvar

Hvordan behandles trofoblastsykdom?

Takket være cellegift kan ondartet trofoblastsykdom nesten bestandig helbredes, selv ved spredning til andre steder i kroppen. Spesielt er lungemetastaser meget følsomme for cellegift.

Alder, hCG-verdien, svulstens størrelse og eventuell spredning bestemmer hvilken type cellegiftkur som er nødvendig. Det dreier seg ofte om en langvarig behandlingsperiode med hyppige sykehusinnleggelser.

De fleste behandles med cellegiften Metotrexat (lavrisikobehandling). Enkelte må behandles mer intensivt med en kombinasjon av flere cellegifter. Operasjon er sjelden nødvendig.

Ditt første opphold på Radiumhospitalet vil bli av 1 - 2 ukers varighet avhengig av hCG-nivå og valgt behandling. Vi forstår at det kan være vanskelig og frustrerende å måtte være så lenge på sykehuset. Dette er imidlertid svært viktig fordi det er risiko for kraftige blødninger. Svulsten er rik på blodkar som kan være lettblødende. Det er derfor nødvendig å observere hvordan kroppen din reagerer på behandlingen.

Hva skjer etter avsluttet behandling?

Etter avsluttet behandling er det viktig med et fast kontrollopplegg i circa et år for å sjekke at hCG-verdien holder seg normal (<1). hCG kontrolleres med en blodprøve.

Muligheten for senere graviditet er altså tilstede. Det er likevel viktig å unngå graviditet i omlag et år etter avsluttet behandling. Du bør derfor bruke p-piller eller annen form av sikker prevensjon fra tidspunktet for normal hCG-verdi og ett til to år fremover.

80 - 90 % av kvinner som har ønsket seg barn etter gjennomført behandling for trofoblastsykdom har gjennomgått normale graviditeter og fått friske barn. Man bevarer normal fertilitet (evne til å bli gravid) 100%. Det er ikke påvist økt risiko for abort, for tidlig fødsel eller misdannelser.