Utskriftsdato (11.12.2023)

Behandling ved kreft i skjeden

Valg av behandlingsmetode avhenger av sykdommens utbredelse. Ulike behandlingsmetoder benyttes. I tidlige stadier bør kirurgi vurderes. Stråleterapi er et relevant alternativ til lemlestende kirurgi. Dette vil da være kombinert utvendig stråleterapi og brakyterapi samtidig med cellegiftbehandling.

Behandling ved tilbakefall

Ved tidligere gjennomgått full strålebehandling vil videre behandling i hovedsak være kirurgisk.

Ved begrenset tumor i skjede, urinblære og/eller endetarm er behandlingen fjerning av skjede, blære og/eller endetarm.

Lokal sykdom som ikke lar seg operere og/eller sykdom med spredning behandles eventuelt med cellegift, avhengig av pasientens allmenntilstand.

Ved lokalt tilbakefall hos pasienter som ikke tidligere har fått strålebehandling, kan lokal strålebehandling være aktuelt.