Utskriftsdato (15.7.2024)

Søvn

Teksten som presenteres her er i hovedsak hentet fra Gynea, et veiledet internettbasert lærings- og mestringsprogram for kvinner som har hatt underlivskreft. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om de kroppslige og psykologiske endringene som er vanlig etter kreftbehandling. Når man får innsikt i og forståelse for hva sykdom og behandling har ført til av endringer, kan det gi både gjenkjennelse og opplevelse av kontroll, noe som igjen gjør at man kan leve bedre med endringene. Gjennom faktakunnskap håper vi å kunne gi deg nyttig informasjon som kan bidra til mestring av den situasjonen du er i nå. 
Gynea bygger på forskning, kunnskap og klinisk erfaring fra kreftbehandling og mestringspsykologi og er utviklet av et team med et bredt spekter av ekspertise og erfaring innen feltet. Programmets innhold er underlagt opphavsrett og er utviklet under ledelse av professor i sykepleie PhD Ragnhild Johanne Tveit Sekse og overlege i gynekologi og PhD Henrica Werner. Gynea er en del av et forskningsprosjekt innenfor INTROMAT under Helse Bergen som er et femårig IKT-fyrtårnprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Gynea presenteres i Kreftlex som følge av et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF.
Les mer om Gynea

Søvn gir mulighet til å roe ned og hente seg inn igjen etter en lang dag. Samtidig påvirkes søvnen lett av forskjellige fysiske og følelsesmessige forandringer og de fleste av oss har perioder hvor vi sover dårligere.

Dersom du har søvnvansker kan det skyldes overgangsalderen, tanker og bekymringer i forhold til kreftsykdommen eller kanskje noe helt annet? Uansett grunn er det slitsomt å ligge våken om natten.

Å gi seg selv forståelse og aksept på at man sliter med søvn, kan være en hjelp i seg selv. Det er menneskelig å slite med søvn når man har vært gjennom en stressende livshendelse, slik du har vært. For de fleste er det slik at søvnen vender tilbake til det normale når det har gått litt tid.

Dersom man sover bedre, kan man forbedre både den psykiske og fysiske helsen.

Nedenfor får du noen råd som kanskje kan hjelpe deg til bedre søvn. Disse er nok kjent for mange, men det kan være godt med en påminnelse. 

Hva kan jeg gjøre?

  • Ha en stabil døgnrytme, forsøk å stå opp til samme tid hver dag, også i helgene.
  • Bruk kun sengen for soving og sex – dette vil unngå at du skaper en assosiasjon mellom seng og våkenhet.
  • Unngå å ligge lenge våken i sengen - stå heller opp og vend tilbake til sengen.
  • Gjør det du kan for å tilrettelegge for god søvn: lyd, lys, luft og temperatur i rommet.
  • Forsøk å akseptere situasjonen slik den er, og at vi ikke kan styre nøyaktig når vi sover. Søvnforskere fraråder å anstrenge seg for å sove, det kan virke mot sin hensikt.
  • Unngå skjermbruk minst 1 time før leggetid.
  • Mosjon kan bedre søvnkvaliteten, men unngå trening rett før leggetid.
  • Unngå store, tunge måltider sent på kvelden.
  • Unngå koffein og alkohol i god tid før leggetid.