Utskriftsdato (23.7.2024)

Kirurgisk fjerning av livmor og eggstokker

Ved konstatert kreft i livmor fjernes vanligvis livmor og begge eggstokker/eggledere (hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi/BSO). I tillegg gjøres en sjekk for spredning til øvrige deler av buken og lymfeknuter. Inngrepet gjøres med helbredende siktemål.

Ved de mer aggressive/rasktvoksende svulstene (lite differensierte svulster, kreftsvulster av serøs-papillær og klarcellet type og karsinosarkomer) er det stor risiko for spredning til lymfeknuter. I disse tilfellene fjernes derfor alltid lymfeknuter i bekkenet og langs store blodkar i bakre bukvegg. Ved kreft av serøspapillær og klarcellet type, fjernes bukhinnefolden (omentektomi) og lymfeknuter, på grunn av spredningsfare til bukhinne.

Svulster av endometrioid type som likner på normalt kjertelvev (høyt og middels differensierte) er vanligvis mindre aggressive. Beslutningen om lymfeknutene skal fjernes, avhenger av svulstens størrelse og hvor dypt svulsten har vokst inn i livmorveggen. Dette vurderes ved MR-undersøkelse før operasjon. Hos cirka 20% av pasientene påvises samtidige primære svulster i eggstokker/eggledere eller spredning til disse. Det anbefales derfor at eggstokker/eggledere fjernes under operasjonen.

Inngrepet skjer fortrinnsvis med kikkhullsteknikk, der det ligger til rette for dette.

Beskrivelse av operasjonen

Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen. Det lages et snitt fra navlen og ned. Hvis det er ascites tas det prøve av denne, hvis ikke skylles buken med saltvann (50 ml). Prøven sendes til cytologisk undersøkelse for å undersøke om det foreligger kreftceller. Buken inspiseres grundig for eventuell spredning. Under operasjonen fjernes eggstokker/eggledere og sendes til frysesnitt og mikroskopisk undersøkelse, for å få en histologisk diagnose av vevet. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av undersøkelsen planlegges det videre forløpet av operasjonen. Livmor og livmorhals fjernes. Den øverste delen av skjeden sys sammen. Avslutningsvis fjernes lymfeknuter og bukhinnefold, og bukveggen lukkes.

Kontroll hos kirurg gjøres cirka 2 uker etter operasjonen.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av livmor og eggstokker. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video