På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Ultralydveiledet celle- og vevsprøvetaking fra buken

Spørsmål om ultralydveiledet celle- og vevsprøvetaking

Ultralydveiledet vevsprøvetaking i buken gjøres når det ved radiologiske undersøkelser er påvist lesjoner av usikker type i buken, der man ønsker å bekrefte eller avkrefte om det foreligger metastaser.

CT- og andre radiologiske undersøkelser brukes ofte for å vurdere mulig spredning ved forskjellige krefttyper. Ved disse undersøkelsene kan man finne mistenkelige lymfeknuter eller uspesifikke lesjoner hvor det er ønskelig å bekrefte eller avkrefte metastase. Hvis lesjonen ses med ultralyd, er ultralydveiledet vevsprøvetaking den optimale metoden for å avklare dette. Unntak er ved mistanke om sarkom som skal utredes adekvat bildemessig før eventuell prøvetaking.

Ultralydveiledet vevsprøvetaking er en rask metode å diagnostisere mulig sykelighet i mistenkelige lesjoner/forandringer dypt i buken. Innledningsvis tas alltid celleprøve. Celleutstryk farges umiddelbart og vurderes av cytolog. I mange tilfeller er diagnosen metastase eller reaktiv lymfeknute helt sikker etter analyse. Da avsluttes prøvetakingen, og man kan raskt komme i gang med behandlingen. I tilfeller med utilstrekkelig eller vanskelig vurderbart materiale utføres histologisk vevsprøvetaking (pistolbiopsi). Da må man ofte vente på resultatet av den histologiske undersøkelsen (4–6 dager) før behandlingen kan starte.

Forberedelser

 • Ved ultralydveiledet vevsprøvetaking i buken bør pasienten ha fastet de 4 siste timene før undersøkelsen, for best mulig innsyn.
 • Avhengig av lesjonens beliggenhet og tilgjengelighet må det eventuelt tas forbehold om normale blodprøver med hensyn til blødningsparametre (Hemoglobin, trombocytter, eventuelt INR).

Ultralydveiledet vevsprøvetaking i buken

Ultralydveiledet vevsprøvetaking gjøres med eller uten lokalbedøvelse avhengig av lesjonens beliggenhet. Ved hjelp av ultralyd blir lesjonen lokalisert, og innstikkstedet bestemmes. Lokalbedøvelse gis, før en nål stikkes inn gjennom huden og føres ultralydveiledet inn til lesjonen. Nålen beveges noen ganger, slik at celler samles i nålen og trekkes deretter ut. Materialet strykes på et objektglass, farges og analyseres umiddelbart under mikroskop av en cytolog. Det avgjøres om det må tas ytterligere prøver. I enkelte tilfeller vil det være aktuelt hente ut en vevsprøve. Det settes lokal bedøvelse og nålen føres fram til lesjonen. Prøven gjøres ultralydveiledet med pistolteknikk. Vevsprøven sendes til histologisk analyse.

 • Lokaliser den påviste lesjonen med ultralydproben.
 • Bestem beste innstikksted og stikkretning for punksjonen.
 • Vask innstikkstedet med farget klorhexidin 1 mg/ml.
 • La huden tørke.
 • Injiser eventuelt lokalanestetikum ultralydveiledet i hele stikkanalen, spesielt i hud, muskelfascier, peritoneum og evtentuelle organoverflater. Det er viktig at pasienten ikke opplever smerter når biopsiene skal tas. Er punksjonen smertefull mister man fort kontrollen over nålen, og små lesjoner blir svært vanskelige å treffe.
 • Stikk spinalnålen raskt gjennom huden.
 • Før nålen ultralydveiledet gjennom peritoneum og videre inn til lesjonen.
 • Trekk ut mandrengen.
 • Beveg nålen fram og tilbake 2–3 ganger per sekund. På grunn av kapillærkraften vil celler samles i nålen.
 • Når man ser materialet øverst i nålen trekkes den ut.
 • Deponer materialet på et objektglass.

Utstryk til cytologi

 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.
 • Tørk materialet under en vifte eller lignende.
 • Farging: fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann:
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i 2 kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10x- eller 20x-objektiv.

Mikroskopisk vurdering av cellematerialet gjøres av cytolog for å avgjøre om det skal tas supplerende prøver.

Histologisk biopsi (pistolbiopsi)

 • Sett lokalanestesi i hele stikkanalen ned til lesjonen. Dette gjøres ultralydveiledet.
 • Lag et lite snitt i huden.
 • Før biopsinålen fram til lesjonen og gjerne litt inn i den, avhengig av lesjonens størrelse og av typen vev foran og bak lesjonen.
 • Trekk av pistolen slik at prøven tas.
 • Trekk nålen ut og åpne den.
 • Legg vevsbiten i et glass med egnet forsendelsesmedium, for eksempel formalin.
Les mer om prosedyren

Oppfølging

Etter ukompliserte vevsprøver må polikliniske pasienter bli på sykehuset 1 time til observasjon før de reiser hjem. Avhengig av lesjonens lokalisasjon og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking. Ved sterke smerter eller blødning må pasienten observeres og nødvendige tiltak iverksettes.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil