Utskriftsdato (5.3.2021)

Overlevelse ved kreft i kjønnslepper

De to viktigste faktorene for overlevelse, er tumorstørrelse og forekomst av metastaser til lymfeknuter. Faktorene inngår i stadiebestemmelsen.

 

 

5-års relativ overlevelse for kvinner med kreft i ytre kjønnsorganer, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 
Kilde: Kreftregisteret