EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (23.7.2024)

KREFT I EGGSTOKK OG EGGLEDER

Kreft i eggstokk og eggleder (cancer ovarii) kan være vanskelig å skille. Symptomene er ofte vage og diffuse, noe som gjør at sykdommen kan være vanskelig å oppdage. Ansamling av væske i buken kan hos mange være første tegn på kreftsykdom. Risiko for å utvikle kreft i eggstokk og eggleder øker med alderen.

Eggstokkreft er svulst lokalisert i den ene eller begge eggstokkene og  omfatter flere svulsttyper. Det skilles mellom eggstokkreft av epitelial og ikke-epitelial type.

Epiteliale eggstokksvulster

Epiteliale eggstokksvulster utvikles fra celler på eggstokkens ytre overflate. Det skilles mellom borderline- (ikke-invasive) og invasive tumorer.

Ikke-epiteliale eggstokksvulster

Ikke-epiteliale eggstokksvulster utgår fra germinalceller eller kjønnsstreng-/støttesceller.

 

 

 

Video av eggstokkenes beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

Forekomst

I 2022 var det 1770 kvinner som fikk en eller annen form for gynekologisk kreft i Norge. Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier), som omfatter kjønnslepper, skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster).

I Norge er eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner og forekomsten øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

Eggstokkreft som utgår fra eggstokkens overflatelag utgjør 90 % av all kreft i eggstokkene. Cirka 50 av tilfellene gjelder borderlinesvulster. Det forekommer cirka 45 tilfeller årlig av eggstokkreft som utgår fra kjønnsceller eller støtteceller. 

Kreft i eggleder er en meget sjelden kreftform med cirka 10 nye tilfeller årlig. Dette utgjør 0,3–1 % av all gynekologisk kreft. Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen kan stilles. Gjennomsnittlig alder ved diagnosetidspunkt er 60 år.

I 2022 fikk 506 kvinner påvist kreft i eggstokk eller eggleder. 

 

Aldersspesifikk forekomst av eggstokkreft, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av eggstokkreft, 1963–2022
Kilde: Kreftregisteret