På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Olaparib (Lynparza)

Olaparib (Lynparza®) er et kreftlegemiddel som kalles PARP-hemmer, som virker ved å hindre kreftceller i å reparere seg selv slik at de  dør. 

Olaparib kan gis til pasienter med eggstokk-, bukhinne- eller egglederkreft som har hatt  effekt av platinum-basert kjemoterapi (for eksempel Karboplatin), enten etter primærbehandling for pasienter med genfeil ("BRCA  mutasjon") eller etter behandling av tilbakefall.

Behandlingen gis for å hemme utvikling av kreftsykdommen. Dette kalles  vedlikeholdsbehandling.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Blodprøver må være tilfredsstillende før oppstart av olaparib. Dette tas ved poliklinisk time etter avsluttes kjemoterapi.

Hvordan foregår behandlingen?

Startdose olaparib er 2 tabletter på 150 mg morgen og kveld, altså 600 mg daglig. Medisinen finnes også i kapsler, da er  dosen en annen.

Tablettene skal svelges hele, og kan tas uavhengig av måltider. Du bør ta dosen med olaparib til omtrent samme tid hver  dag. Det kan være lurt å ta kveldsdosen rett før du legger deg til å sove for å minske risikoen for kvalme. Hvis du kaster  opp eller glemmer en dose med olaparib, skal det ikke tas en ekstra dose. Neste dose skal tas til vanlig tid.

Under behandlingen skal blodprøver (røde blodceller, blodplater, hvite blodceller og nyrefunksjon) tas månedlig det første  året, deretter regelmessig etter den behandlende leges vurdering (vanligvis hver 3. måned). Blodprøvene tas hos fastlege,  som tar kontakt med ditt lokalsykehus ved behov.

Du skal gå til vanlige kontroller med klinisk undersøkelse og blodprøvetaking under behandlingen - vanligvis hver 3. måned  ved gynekologisk poliklinikk eller hos egen gynekolog.

Bivirkninger

De fleste får bivirkninger av behandlingen, men de er oftest milde og forbigående. De håndteres med symptomlindrende  behandling, behandlingspause og/eller dosereduksjon. Dersom bivirkninger oppstår skal du ta kontakt med din fastlege, som ved behov tar kontakt med ditt lokalsykehus.

Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):

  • Tung/kortpustethet, utmattelse/tretthet, blek hud eller rask hjerterytme -dette kan tyde på redusert antall røde blodceller
  • Blåmerker eller blødninger som varer lenger enn normalt hvis du skader seg -dette kan være tegn på et redusert antall  blodplater
  • Nedsatt evne til å bekjempe infeksjoner -dette kan være et tegn på redusert antall hvite blodceller
  • Diare, forstoppelse, halsbrann
  • Magesmerter
  • Kvalme, oppkast, svimmelhet, nedsatt appetitt, endret smaksopplevelse
  • Tretthetsfølelse, mangel på energi (utmattelse)
  • Hodepine, søvnproblemer, hoste

Interaksjoner med andre legemidler

Olaparib kan påvirke mengden av andre legemidler, og andre legemidler kan påvirke mengden Olaparib i kroppen. Du må  derfor opplyse legen din om hvilke medisiner du bruker. Du skal ikke drikke grapefruktjuice når du tar Olaparib. 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil