EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (31.3.2023)

KREFT I GALLEGANGER OG GALLEBLÆRE

Kreft i galleganger eller galleblære er sjeldne kreftformer i Norge. Det første symptomet på gallegangskreft er gjerne gulsott. Kreft i galleblære gir ofte smerter i øvre del av magen og stråling til høyre skulderblad. Begge typer ledsages av nedsatt almentilstand.

Illustrasjon Galleblære galleganger anatomi

Galleveiene går fra leveren til tolvfingertarmen og danner et finforgrenet system. Transporten av galle skjer som et ledd i fordøyelsesprosessen og for å skille ut avfallsstoffer fra leveren.

Galleveiene finnes i leveren (intrahepatiske) og utenfor leveren (ekstrahepatiske). Galleveiene i leveren består av galleganger i venstre og høyre leverlapp og gallekapillærer. Gallekapillærene er små årer i leverens galleganger. Disse små årene mottar galle fra levercellene og gallen transporteres videre gjennom gallekanalene.

Galleganger fra venstre og høyre leverlapp forenes i leverens felles utførselsgang (ductus hepaticus communis), som går ut gjennom leverporten. Her starter galleveiene utenfor leveren. Når leverens felles gallegang møter galleblærens utførselsgang (ductus cysticus), og videre bukspyttkjertelens utførselsgang, skifter den navn til den felles gallegangen (ductus choledochus). Den felles gallegangen munner ut i tolvfingertarmen (øverste del av tynntarm).

Gallegangene er forbundet med galleblæren, som er et lite hulorgan på undersiden av leveren. Galle fra leveren blir delvis lagret og konsentrert i galleblæren, og skilles ut i tolvfingertarmen etter behov. Gallesyrene i gallen letter spaltingen av fett fra maten og bidrar til at tarmen kan suge opp fett. Når tarmen trenger tilskudd av galle sendes det ut et signal via hormoner til galleblæren, slik at galleblæren tømmer seg.

Kreft i galleganger og galleblære 

Gallegangskreft (kolangiokarsinom) og galleblærekreft (cancer vesica fellea) er i de fleste tilfeller adenokarsinomer. Gallegangskreft fordeler seg med 60 % forekommende sentralt i leverporten, 20 % i galleganger i leveren og 20 % i galleganger utenfor leveren.

Galleblærekreft regnes som relativt sjelden, men er som regel aggressiv med tidlig metastasering til lymfeknuter.

Forekomst

I Norge ble det i 2020 påvist 179 nye tilfeller gallegangskreft/galleblærekreft, det var 95 kvinner og 84 menn som fikk diagnosen.

Galleblærekreft forekommer noe oftere hos kvinner. Begge krefttyper opptrer hovedsaklig i 50–70 årsalderen.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i gallegang/-blære, 2016–2020.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i gallegang/-blære, 1961–2020.
Kilde: Kreftregisteret