Utbredelse ved føflekkreft

Ved føflekkreft i hud brukes TNM-klassifikasjonen for å dele sykdommen inn i stadier. TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom klinisk klassifisering (TNM) og patologisk klassifisering (pTNM).

Bildeserie av stadieinndelingen

Klinisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av modersvulsten samt klinisk og bildediagnostisk vurdering av spredning. Brukes etter komplett primær eksisjon og klinisk undersøkelse for regional spredning og fjernspredning.

Patologisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av primærsvulsten samt histopatologisk informasjon om nærliggende lymfeknuter etter vaktpostlymfeknutebiopsi eller komplett kirurgisk fjerning av lymfeholdig vev (lymfadenektomi). Unntak er patologisk stadium 0 eller 1 A, som ikke trenger patologisk undersøkelse av lymfeknuter. Føflekkreftens omfang klassifiseres etter fjerning, og da etter pT.

pTNM-klassifisering

pT-klassifisering av føflekkreft vurderes ut fra tre kriterier:

 • svulstens tykkelse (Breslow), den største vertikale diameter av svulsten i millimeter
 • celledelinger (mitose)
 • sårdannelse (ulcerasjon) av primærsvulst eller ikke

Lokal tumorvekst (pT-stadium)

pT1 – svulst på 1 mm eller mindre i tykkelse

 • pT1a - uten sårdannelse og celledelinger < 1/mm²
 • pT1b - med sårdannelse eller celledelinger ≥ 1/mm² 

pT2 – svulst på 1,01-2 mm i tykkelse

 • pT2a – uten sårdannelse
 • pT2b – med sårdannelse

pT3 – svulst fra 2,01-4 mm i tykkelse   

 • pT3a – uten sårdannelse
 • pT3b – med sårdannelse

pT4 – svulst på mer enn 4 mm i tykkelse

 • pT4a – uten sårdannelse
 • pT4b – med sårdannelse

Spredning til lymfeknuter (N-stadium)

NX – nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes

 • NX – spredning til nærliggende lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til nærliggende lymfeknuter
 • N1 – spredning til en nærliggende lymfeknute
 • N2 – spredning til 2-3 regionale lymfeknuter, satellitter eller in-transit-metastaser 
  • N2a – kun mikroskopisk spredning
  • N2b – makroskopisk spredning
  • N2c – satellitter eller in-transit-metastaser uten spredning til lymfeknuter
 • N3 – spredning i 4 eller flere regionale lymfeknuter, eller sammenvokste nærliggende lymfeknutemetastaser, eller kombinasjonen satellitt-/ in-transit-metastaser og lymfeknutemetastaser

Fjernspredning (M-stadium)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
  • M1a – spredning til hud, subkutant vev eller lymfeknuter utenom nærliggende lymfeknuter
  • M1b – spredning til lunger
  • M1c – spredning til andre innvollsorganer (visceral spredning) og normal laktatdehydrogenase (LDH), eller enhver fjernspredning og forhøyet LDH  
TNM-klassifikasjon
Føflekkreft i slimhinne
Stadium I  Lokalisert sykdom (kreftsvulsten vokser bare lokalt)
Stadium II Spredning til regionale lymfeknuter (lymfeknuter i samme område)
Stadium III Fjernspredning

Spredningsveier

Føflekkreft kan spre seg til nesten alle kroppens organer. Hos 2/3 av pasientene er de første spredningssvulstene (metastasene) lokale/regionale og 1/3 vil ha direkte fjernspredning. Sistnevnte får fjernspredning uten forutgående spredning til lymfekjertler i samme område. Føflekkreft kan spre seg både via blod- og lymfebanen.

 • Lokalt tilbakefall – kreft som oppstår i eller under arret etter operasjon.
 • In-transit-metastaser – spredning som oppstår langs lymfebanen mellom modersvulst mer enn 2 cm fra arret, men innenfor området til nærliggende lymfeknuter.
 • Satellitter – ny svulst innenfor en radius på 2 cm fra arret etter fjerning av modersvulst. Satellitter kan være forårsaket av rester fra modersvulsten.

Satellitter og in-transit-metastaser bør gi mistanke om fjernspredning.

De vanligste spredningslokalisasjonene er hud, underhud, lymfeknuter, lunge, lever, skjelett og hjerne. De første spredningssvulstene kommer oftest i hud eller lymfeknuter, men spredning til lunge, lever og hjerne er de vanligste årsakene til død hos pasienter med langtkommen føflekkreft.

Ved føflekkreft i slimhinnene er spredning til lever, lunger, hjerne og underhud vanlig. Lokal utbredelse kan være uttalt, med ødeleggelse av benvev og innvekst i bihuler. Lokale tilbakefall er meget vanlig. 10–23 % har spredning til lymfeknuter ved diagnosetidspunket og opptil 25 % vil utvikle spredning til lymfeknuter i sykdomsforløpet. Det forekommer hyppigere spredning til lymfeknuter ved føflekkreft i munnhulen enn i nese og bihuler. 5–10 % av disse pasientene har spredning til andre organer ved diagnosetidspunktet.

Spredning av føflekk i øyet skjer nesten alltid via blodbanen, da øyet mangler egen lymfedrenasje. Hos mer enn 90 % av disse pasientene er spredning til lever første tegn på utbredt sykdom.