Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, bihule-, munnhule-, kjønnsorgan- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos menn er de fleste tilfeller av føflekkreft lokalisert til overkropp (rygg og bryst). Kvinner hadde tidligere flest tilfeller av føflekkreft på bena, men i dag forekommer de like ofte på overkroppen.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er i nesekaviteten. Uvealt malignt melanom er den vanligste ondartete svulsten i øyet.

 

Forekomst

Norge er et av de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft. Kreftformen er også den som øker mest her i landet. Ved utgangen av 2017 var det 25.936 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt føflekkreft. Dette er en økning på over 9000 på ti år.

Kreftformen forekommer dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge hos både menn og kvinner.

I 2017 ble det registrert 2222 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1167 hos menn og 1055 hos kvinner. For aldersgruppen 25-49 år er føflekkreft den nest hyppigste kreftformen i Norge. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen i forekomst, og menn over 50 år har den høyeste forekomsten av føflekkreft.

Forekomsten av føflekkreft i slimhinner er relativt stabilt. I 2017 var det registrert 20 nye tilfeller  av føflekkreft i slimhinne, 6 menn og 14 kvinner.

Forekomsten av føflekkreft i øyet er også relativt stabil. I 2017 var det registrert 29 nye tilfeller der 14 tilfeller var hos menn og 15 hos kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret