Utskriftsdato (27.3.2023)

Behandling ved kreft i bukspyttkjertel

Eneste mulighet for helbredelse er kirurgisk fjerning av tumor. På grunn av det begrensede antall pasienter som er aktuelle for helbredende kirurgi, er det en tendens til, både internasjonalt og i Norge, at disse pasientene utredes og behandles ved et fåtalls kompetansesentre med tverrfaglige team.

I Norge brukes ikke stråle- og cellegiftbehandling rutinemessig før operasjon. I påvente av mer fullstendige resultater brukes slik behandling bare innenfor rammen av kontrollerte studier.

Kreft i bukspyttkjertelen har lenge blitt betraktet som en tumorform som er motstandsdyktig mot cellegift. Et stort antall studier har vært gjennomført i de senere år, men har vist forholdsvis liten effekt på tumorrespons (grad av tumorskrumping) og overlevelse.

Lindrende behandling

På diagnosetidspunktet har cirka 15% av pasientene en svulst som potensielt lar seg fjerne kirurgisk. For de øvrige 85% av pasientene er det derfor lindrende behandling som er aktuelt. I tillegg vil de aller fleste som blir operert få tilbakefall.

Aktuell symptomlindrende behandling:

  • Smertelindring med plexus cøliacus-nevrolyse
  • Deling av nerve (nervi splanchnici) som leder smerteimpulser fra bukspyttkjertelen (splanknikusreseksjon). Inngrepet har vist gode resultater umiddelbart, uten bivirkninger.
  • Strålebehandling – Ved omfattende spredning og smerter som er vanskelig å behandle, er det relativt godt dokumentert at utvendig (ekstern) strålebehandling gir smertelindring hos en del pasienter. Dessverre inntreffer ikke effekt før etter flere uker.
  • Behandling av forsnevring på grunn av svulster som klemmer på magesekk/tolvfingertarm. 
  • Plagsomme symptomer ved gulsott behandles med galledrenasje. 

Lindrende cellegiftbehandling (gemcitabin) gis i utvalgte tilfeller til pasienter med utbredt sykdom.