Kirurgisk behandling ved kreft i bukspyttkjertel

Ved kreft i bukspyttkjertel der svulsten lar seg fjerne kirurgisk kan det være aktuelt å gjøre:

  • Whipples operasjon (pankreatikoduodenektomi) – kirurgisk fjerning av bukspyttkjertelens hodedel, tolvfingertarm, deler av galleveier, og ofte deler av magesekk.
  • Distal pankreasreseksjon – kirurgisk fjerning av bukspyttkjertelens kropp- og haledel.
  • Total pankreatektomi – kirurgisk fjerning av hele bukspyttkjertelen. Kun aktuelt i helt spesielle tilfeller.

Symptomlindrende avlastning av galleveier og/eller bukspyttkjertelgang kan gjøres med en endoskopisk anlagt stent/rørformet protese (ERCP-teknikk). Det dreier seg gjerne om plagsomme symptomer ved gulsott, på grunn av avklemming av gallegang fra svulst i bukspyttkjertel. Endoskopet blir ført ned gjennom spiserør og magesekk til tolvfingertarmen, hvor utmunningsstedet for galle- og bukspyttgang befinner seg.

Mindre svulster kan i noen tilfeller fjernes under ERCP. En elektrisk slynge føres inn gjennom endoskopet og fjerner vev i det aktuelle området (endoskopisk slyngereseksjon).

De fleste pasienter med kreft i bukspyttkjertelen rammes av stort vekttap og ikke sjelden underernæring. Tiden før operasjon kan brukes til å få ernæringstilskudd, for å bedre væske-, elektrolytt- og energibalansen. K-vitamin gis alltid før operasjon til pasienter med gulsott og forlenget blødningstid.