Fjerning av distale del av bukspyttkjertel

Ved distal reseksjon av bukspyttkjertel fjernes bukspyttkjertelens kropp- og haledel, i tillegg til milten. Inngrepet gjøres i praksis alltid med kikkhullsteknikk. Inngrepet kan være helbredende.

Holdepunkter for å utføre inngrepet:

  • Påvist eller mistenkt kreftsykdom i kropp- eller haledelen av bukspyttkjertelen, uten tegn til spredning eller innvekst i store blodkar.
  • Tilstander som kan representere forstadier til kreft.

Beskrivelse av operasjonen

Inngrepet gjøres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie med venstre side hevet cirka 30 grader. Ved kikkhullsteknikk anlegges trokarporter via små innsnitt i huden gjennom bukveggen og inn til bukhulen. Gjennom disse trokarportene går kirurgen inn med laparoskop (rørformet instrument med kamera) og kirurgiske instrumenter. Gass blåses inn i bukhulen under inngrepet. Det gjør at bukveggen løfter seg fra andre organer, noe som gir bedre plass og oversikt.

Ultralyd benyttes for å finne svulstens nøyaktige beliggenhet, og bukspyttkjertelen deles i friskt vev. Milten fjernes. Hvis svulsten vokser inn mot naboorganer kan det gjøres en utvidet reseksjon, der de syke organene fjernes samlet (en-bloc). Operasjonspreparatet legges i en endobag og fjernes via et av innsnittene som forlenges noe. Avslutningsvis legges det inn et dren til området der bukspyttkjertelen er delt, for å samle opp eventuelle lekkasjer fra bukspyttkjertelrest.

Den vanligste komplikasjonen er lekkasje fra den gjenværende delen av bukspyttkjertelen. Dette overvåkes ved å måle amylase på drenet. Hvis produksjon av større væskemengder med høye nivåer av amylase vedvarer, kalles komplikasjonen en ”fistel”. Disse lukkes som regel av seg selv over tid (uker-måneder). I noen tilfeller kan man forsøke å redusere væskeproduksjonen på fistelen med et medikament som hemmer sekresjonen fra bukspyttkjertelen (oktreotid-analoger).

I ukompliserte tilfeller reiser pasienten hjem etter omlag 5 dager. Dersom det tilkommer en fisteldannelse kan pasienten eventuelt reise hjem med inneliggende dren. Stingene fjernes 2 uker etter operasjonen. Videre behandling blir bestemt når resultatet av den histologiske undersøkelsen av operasjonspreparatet foreligger.

Mulige følger:

  • Utilstrekkelig fordøyelse på grunn av mangel på fordøyelsesenzymer fra bukspyttkjertelen, kan oppstå. Dette behandles med erstatning av bukspyttkjertelenzymer i tablettform.
  • I enkelte tilfeller der svært store deler av bukspyttkjertelen fjernes, foreligger det en liten risiko for utvikling av diabetes. Pasienten vil da bli avhengig av insulin.

Her kan du se en video hvor kropp og haledel av buksputtkjertelen fjernes. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video