Årsaker til kreft i bukspyttkjertel

I  de fleste tilfeller av kreft i bukspyttkjertelen er årsaken ukjent.

Risikofaktorer

  • Røyking er den eneste allment aksepterte eksogene risikofaktoren av betydning.
  • Det er sammenheng mellom langvarig kronisk betennelse i bukspyttkjertel (pankreatitt) og utvikling av kreft i bukspyttkjertelen.
  • Genetisk predisposisjon med flere tilfeller i en familie/søskenflokk finnes, men er sjelden.