Utskriftsdato (15.7.2024)

Docetaxel/karboplatin-kur

Denne kombinasjonskuren består av cellegiftene docetaxel og karboplatin. Den gis blant annet ved kreft i eggstokker, eggledere, livmor, livmorhals og bukhinne. 

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig. Du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv. 

Hvordan foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du  får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må  påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren

Kuren gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom en venekanyle på armen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Du kan være i aktivitet, spise og drikke dersom du ikke har fått beskjed om noe  annet.

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og/eller veneflon kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Kuren varer i 2–2,5 timer.

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig, fjernes venekanylen og du kan reise hjem. Ny kur hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen.

Må jeg ta medisiner?

Ja, du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Enkelte behøver en benmargsstimulerende injeksjon 24–48 timer etter kur. Det er en sprøyte som settes i underhudsfettet i  magen, låret eller overarmen (subkutant). Den bidrar til økt produksjon av hvite blodlegemer i blodet og reduserer risikoen  for infeksjon mellom kurene. Første sprøyte skal settes av helsepersonell, de neste kan du enten sette selv etter opplæring, hos fastlege eller av hjemmesykepleie. Det er vanlig å oppleve forbigående muskel- og skjelettsmerter.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Allergisk reaksjon

Cellegift kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner under og etter kur. Symptomer kan være varmefølelse i ansiktet,  utslett og kløe, blodtrykksfall, tungpust, trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper eller diaré. Du vil få  forebyggende medisiner mot dette.

Eventuelle reaksjoner på karboplatin er mest vanlig dersom man har fått 6 kurer eller flere.

Kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast kan forekomme ved denne kuren. Du vil få forebyggende medisiner.

Nevropati

Kuren kan påvirke perifere nerver og føre til nummenhet, stikking, prikking, kløe, brennende eller manglende følelse i fingre  og/eller tær. Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Symptomene er forbigående i de fleste tilfeller, men noen  plager kan forbli.

Nyrer

Kuren kan føre til redusert nyrefunksjon. Under behandlingen får du tilført ekstra væske intravenøst for å sikre god  gjennomstrømming i nyrene og bedre utskillelse av avfallsstoffer. Dette kan medføre forbigående vektoppgang. Det  viktigste du kan gjøre for å forebygge dette er å drikke rikelig mellom kurene. Nyrefunksjonen vil bli kontrollert underveis.

Elektrolyttforstyrrelser

Kuren kan påvirke kroppens elektrolytter, som for eksempel natrium, kalium, kalsium og magnesium. Dette kontrolleres med  blodprøver og korrigeres etter behov.

Hårtap

De fleste mister håret på hodet av denne kuren. Det medfører i varierende grad også kroppshår som øyevipper, øyebryn og  kjønnshår. Håret kan falle av i løpet av de første to til tre ukene etter oppstart med cellegift, eller det kan gradvis tapes  over en periode på flere uker. Noen få måneder etter avsluttet behandling kommer håret tilbake. Håret kan endre litt  karakter, både når det gjelder farge og struktur. Du får støtte til parykk/hodeplagg.

Hud og slimhinner

Kuren kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer,  munnhulebetennelse (stomatitt) og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare  gjennom hele behandlingsperioden. God munnhygiene og bruk av fluorskyll kan forebygge disse plagene. Slimhinnene i  øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre.

Negler

Kuren kan føre til forandringer på negler som forårsaker neglerotsbetennelse.

Hørsel

Kuren kan skade det indre øret og føre til øresus, pipelyder og nedsatt hørsel.

Faresignaler 

Påvirkning av benmargen

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav  blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med  kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du  opplever:

  • En enkelt temperaturmåling over 38,3 °C eller vedvarende temperatur over 38,0 °C i mer enn en time. Tilstreb så korrekt måling som mulig, det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • Frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger).
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • Andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon. 

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, dette vil du få mer informasjon om.

Graviditet

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under og minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Dersom du skulle bli  gravid i denne perioden skal du følges opp ekstra nøye med blant annet tidlig ultralyd.