Utskriftsdato (12.7.2020)

Strålebehandling etter operasjon ved brystkreft

Dette er en tilleggsbehandling mot brystveggen/brystet etter operasjon. Er det konstatert spredning til lymfeknuter blir også dette området bestrålt.

Hvilken behandling gis?

 • Etter kirurgisk fjerning av brystet gis 15 strålebehandlinger mot brystveggen og eventuelle lymfeknuter 5 ganger i uken. Behandlingstiden er 3 uker.
 • Etter brystbevarende operasjon gis 15 strålebehandlinger mot brystet og eventuelle lymfeknuter 5 ganger i uken. Behandlingstiden er 3 uker. Er pasienten under 50 år, vil hun vanligvis få 8 behandlinger ekstra på et lite strålefelt mot området der svulsten satt. I noen tilfeller gis en slik behandling også ved alder over 50 år. Behandlingstiden vil da være 5 uker.
 • I noen tilfeller gis 25 behandlinger, 5 dager i uken og da vil behandlingstiden være 5 uker.

Hvordan forbereder du deg?

Du vil gjennomgå en CT-undersøkelse som benyttes til å planlegge strålebehandlingen. CT er en røntgenundersøkelse, hvor vi får en nøyaktig framstilling av området som skal ha strålebehandling. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet og risikoområdet får riktig strålemengde. CT-bildene benyttes til å lage et individuelt tilpasset behandlingsopplegg (doseplan) for hver enkelt pasient. Dette krever nøye utregninger og er tidskrevende. Undersøkelsen kan ta opptil 50 minutter. Ved CT-undersøkelsen blir det tatovert 3-5 små prikker på huden som er på størrelse med et knappenålshode, dette kjennes som et nålestikk. Disse tatoveringspunktene brukes til å sikre at du ligger likt under hver behandling.

For at strålene skal treffe på nøyaktig samme sted ved hver behandling, er det viktig at du ligger i samme stilling og helt i ro. Det er derfor viktig at du er komfortabel med måten du ligger på under CT-undersøkelsen – da det er slik du skal ligge ved alle dine behandlinger.  Har du vansker med å ligge stille så lenge som det kreves, er det viktig at du gir beskjed på forhånd, slik at vi kan gi deg beroligende og/eller smertestillende medikamenter.

Forholdsregler

 • Strålene er avhengig av surstoff for å virke effektivt. Røyking vil føre til at svulsten får mindre surstoff og vil dermed redusere effekten av behandlingen. Det er derfor viktig at du unngår å røyke i de ukene du får stråling og noen uker etter endt strålebehandling.
 • Unngå bruk av antioksidanter i pilleform under strålebehandlingen, da det er usikkerhet knyttet til hvordan dette påvirker effekten av behandlingen og noen uker etter endt strålebehandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i et spesialrom hvor det er en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Først vil du bli lagt opp på en benk hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av tatoveringene og/eller tegningene. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, og behandlingen blir utført av stråleterapeutene på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet. Du vil høre lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Første gangen du kommer til strålebehandling gjennomføres det en simulering. Da kontrolleres det at strålefeltene vi har planlagt du skal få, treffer nøyaktig det vi ønsker.Simuleringen varer rundt 30-45 minutter og gjøres på bakgrunn av CT-undersøkelsen du allerede har gjennomført. Mens simuleringen pågår ligger du på behandlingsbenken på samme måte som på CT-undersøkelsen og behandlingen blir gitt direkte etter simuleringen. Det vil da bli tegnet innstillingsstreker med spesialtusj på huden din.

Daglig rengjøring av huden i strålefeltet anbefales, og du kan dusje eller vaske deg som vanlig. For å irritere huden minst mulig bør du:     bruke lunkent vann og lavt trykk på dusjen. Ikke skrubbe eller gni.    bruke uparfymert såpe med nøytral PH-verdi hvis du ønsker å bruke såpe. klappe huden tørr eller lufttørke. Huden skal være ren og tørr før behandlingen!

Markeringene skal sitte på huden din til du er ferdig med behandlingene. Det er derfor viktig at du ikke vasker området med såpe eller skrubber huden som skal ha behandling. Tusjstrekene kan smitte av litt på klærne. Vi anbefaler at du bruker løstsittende tøy som du ikke er redd for skal bli ødelagt av fargene.

I den tiden du får strålebehandling representerer du ingen strålefare for dine omgivelser. Du kan omgås andre, også barn og gravide akkurat som før.

Hvor lenge varer behandlingen?

Innstilling og behandling varer som regel mellom 10 til 20 minutter. Første behandling kan ta opp mot 45 minutter.

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde). Noen opplever det ubehagelig å ligge på benken, da den kan oppleves hard.

Hvilke akutte bivirkninger kan oppstå og hva kan du gjøre?

Bivirkninger under strålebehandlingen kan ikke unngås. Vi skiller mellom akutte og kroniske bivirkninger. De akutte vil avta gradvis og etter hvert bli borte. De fleste bivirkningene er lokale for området som blir bestrålt. De kommer oftest ikke etter første behandlingen, men gjerne mot midten/slutten av behandlingsperioden. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene, og graden av bivirkninger kan variere.

Hud

Hudreaksjoner vil oppstå i større eller mindre grad under og etter strålebehandling. 

Tiltak:

 • Hvis du er ute i sola bør det bestrålte området tildekkes, helst med klær som har farge. Unngå bruk av solfaktor i strålefeltet i behandlingsperioden. Huden i strålefeltet vil alltid være sårbar og kan lettere bli brent.
 • Bruk av badekar og svømmehall frarådes under behandlingsperioden og så lenge det er reaksjon i huden. Vann fra badekar blir raskt forurenset. Klor kan irritere og tørke ut huden. Smøring med uparfymert fuktighetskrem kan redusere tørrhet og kløe.
 • Der det eventuelt blir hudløse områder skal det ikke smøres, da det kan irritere ytterligere. Hvis det er tydelig at huden er tørr, bør det være mer fettinnhold i kremen. Følg anbefalinger gitt av personalet på stråleterapiavdelingen.
 • Klær av bomull eller silke anbefales for å redusere irritasjon i huden. Gnissing kan øke sårhet i strålefeltet.
 • Unngå bruk av tape i strålefeltet, da det kan irritere og rive med hud så det blir sår.
 • Er det behov for barbering i strålefeltet, skal det brukes barbermaskin, ikke barberhøvel.

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg mer trett og slapp.

Tiltak:

 • Sørg for å få ekstra søvn og hvile. Prøv å finne en balanse mellom aktivitet og søvn/hvile. Du orker sannsynligvis ikke like mye som før, men prøv å holde deg mest mulig i aktivitet.
 • Det er viktig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med drikke.

Sårhet i svelget

Hos enkelte vil deler av svelget kunne bli bestrålt, noe som kan føre til irritasjon og sårhet. Ta kontakt med personalet på strålebehandlingsenheten hvis du merker noe, slik at du kan få hjelp til å lindre plagene.

Etter avsluttet behandling - senplager

En grundig planlegging av behandlingen i hvert enkelt tilfelle gjøres for å minimalisere risikoen for senplager. Stråledosen som du mottar er valgt med tanke på dette, samtidig som vi ønsker best mulig kreftbehandlingseffekt av strålebehandlingen. Det er ikke mulig å unngå at små deler av omkringliggende organer vil bestråles til en viss grad. Men vi har blant annet klare grenser for hvor mye lungevev som kan motta strålebehandling. Det samme gjelder for hjertet hos de som har brystkreft på venstre side.

Grensene vi benytter er basert på at risikoen for senskader skal være minimal (≤1 %). Men når det gjelder risiko for lymfødemutvikling som følge av strålebehandlingen, vil risikoen være større. Det er vanskelig å anslå denne eksakt, da lymfødemutvikling også påvirkes av det kirurgiske inngrepet. Kombinasjonen av kirurgi og strålebehandling gjør at 10-20% kan utvikle lymfødem.

Snakk med legen din hvis du ønsker ytterligere opplysninger om senplager.

Forholdsregler etter endt strålebehandling

I minst ett år etter avsluttet strålebehandling bør du unngå å få sol direkte på området som er bestrålt. Hvis noe av det bestrålte området ikke kan skjermes for solen, bruk høy solfaktor (faktor 30 eller høyere). Ved sterk soleksponering bør solkrem også brukes under klærne.