Brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, men rammer først og fremst kvinner over 50 år.

Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende svulster med tidlig spredning til andre steder i kroppen, til langsomt voksende svulster som holder seg til brystkjertelen uten spredning. 25–30 % av tilfellene er aggressive. De aller fleste svulstene er karsinomer.

Brystkreft rammer sjelden menn. Det er mindre enn 40 tilfeller i året i Norge. Sykdommen arter seg på samme måte som hos kvinner og behandles i utgangspunktet etter de samme prinsipper.

 

Forekomst

Hver 10.–11. kvinne vil utvikle brystkreft. I 2017 fikk 3589 kvinner denne diagnosen i Norge. Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. I 2017 fikk 34 menn brystkreft.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år. Risikoen stiger med alderen, men spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.

 

Aldersspesifikk forekomst av brystkreft, 2013–2017
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av brystkreft, 1958–2017
Kilde: Kreftregisteret

Den aldersjusterte insidensraten har økt fra 37,3 per 100 000 i perioden 1956–60 til 78,8 pr. 100 000 i 2011, hvilket er mer enn en fordobling. Forekomsten er særlig økende i aldersgruppene under 60 år.