Kirurgisk fjerning av GIST

Spørsmål om fjerning av sarkom i magen

Ved gastrointestinal stromal tumor (GIST) er operativ behandling med fullstendig fjerning av svulsten, eneste helbredende metode. Inngrepet er aktuelt for alle pasienter som har helse til å tåle inngrepet.

GIST er den vanligste sarkomet i mage- og tarmkanalen. GIST kan forekomme i hele fordøyelseskanalen, men er hyppigst i magesekken (55 til 65 %) og i tynntarmen (20 til 30 %).  5 til 8 % forekommer i tykktarm og endetarm, mens 2 til 3 % er lokalisert andre steder, blant annet i spiserøret.

I utvalgte tilfeller av lokalisert GIST, spesielt i endetarmen, gis tilleggsbehandling med tyrosinkinasehemmeren imatinib (Glivec®) i 6 til 12 måneder før operasjonen. Dette er aktuelt der en ønsker å minske svulstens størrelse og vekst for å begrense omfanget av inngrepet.

Beskrivelse av inngrepet

Før kirurgisk fjerning av GIST, legges et tynt plastkateter inn i ryggen (epiduralkateter) for smertebehandling etter operasjonen. Pasienten får innlagt blærekateter, bortsett fra ved helt kortvarige inngrep. Operasjonen utføres i narkose. Leie avhenger av hvor snittet skal legges, som oftest midtlinjesnitt. Noen ganger utvides snittet til enten lysken eller at brystkassen åpnes for best mulig oversikt og tilgang.

Omfanget av inngrepet er blant annet avhengig av svulstens størrelse og beliggenhet. Det er sjelden nødvendig å fjerne hele organet. Svulsten må fjernes med hel pseudokapsel for å oppnå svulstfrie marginer og unngå søl. 

Når omkringliggende organer har tette og/eller brede sammenvoksninger til svulsten, bør fjerning av deler av disse organene utføres i ett stykke (en bloc).

Svulster lokalisert i rommet mellom bakre bukvegg og bukhinnen på høyre side fjernes ofte under ett sammen med høyre nyre, høyre binyre og høyre tykktarm. Mens på venstre side fjernes svulsten ofte sammen med venstre nyre, venstre binyre, halen av bukspyttkjertelen, milten, og venstre tykktarm. I noen tilfeller må muskler som avgrenser rommet mellom bakre bukvegg og bukhinnen, som mellomgulvet, lendemuskelen, hoftebensmuskel eller tverrgående magemuskel delvis fjernes sammen med svulsten. I andre tilfeller sitter tynntarmen fast i svulsten, og må også delvis fjernes.

Komplikasjoner som blødning og infeksjon kan inntreffe etter operasjonen. Når deler av tynntarmen er fjernet kan svikt i tarmskjøten og utvikling av forsnevring i tarmen forekomme. Andre problemer som kan oppstå er hjerte- og lungekomplikasjoner.

De fleste pasientene er utskrivningsklare etter 5 til 6 dager. Når svaret på analysen av vevsprøven foreligger, tas det stilling til om pasienten er ferdigbehandlet eller om det skal gis tilleggsbehandling. Pasientene følges med kontroller i ti år. Kontrollopplegg avhenger til en viss grad av risiko for tllbakefall. Dersom pasienten anses som ferdigbehandlet er vanlig opplegg kontroll hver 6. måned de første fem årene. I tillegg til klinisk undersøkelse tas CT buk/bekken og røntgen av lungene. De neste fem årene kontrolleres pasienten en gang årlig.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av GIST. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video