EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (19.6.2024)

SARKOM

Sarkom er en fellesbetegnelse på ondartede svulster som oppstår i binde- og støttevev og utgjør en prosent av alle krefttyper. Hovedgruppene er bensarkom og bløtvevssarkom. Begge har mange forskjellige undergrupper.

Bløtvevssarkom inndeles etter beliggenhet:

Det er internasjonal enighet om at behandling av sarkom kun bør foregå ved høyspesialiserte enheter. I Norge er utredning og behandling formelt sentralisert til regionsykehusnivå. 

Bløtvevssarkom i arm, ben og overkropp

Bløtvevssarkom i armer, ben og overkropp (trunkus) består av mange undertyper med en del fellestrekk. De typene som forekommer hyppigst omtales her.

  • Liposarkom er ondartet svulst som utgår fra bindevev, ligner fettceller.
  • Malignt fibrøst histiocytom (MFH) er ondartet svulst som utvikles i bløtvev, bindevev eller skjelett.
  • Leiomyosarkom er ondartet svulst som ligner glatte muskelceller.
  • Synovialt sarkom er ondartet svulst med usikker differensiering. Utgår fra bindevev .

Andre typer som forekommer sjeldnere er angiosarkomrhabdomyosarkom, ondartet perifer nerveskjedetumor (MPNST), fibrosarkom med flere.

Bløtvevssarkom kan oppstå hvor som helst i kroppen, men vanligste lokalisasjon er i bena som utgjør cirka 45 % av tilfellene.

Forekomst

Bløtvevssarkom opptrer i alle aldersgrupper, gjennomsnittsalder er cirka 60 år. I 2022 var det 418 som fikk diagnosen bløtvevsarkom i ekstremiteter og overkropp, 212 menn og 206 kvinner.

Synovialt sarkom forekommer oftest hos ungdommer og unge voksne, og rhabdomyosarkom er hyppigst hos barn.