Fjerning av bløtvevssarkom i arm, ben eller overkropp

De hyppigste lokalisasjoner er for-og bakside av lår, overarm/skulder. De fleste bløtvevssarkom i arm eller ben kan fjernes kirurgisk. Det er sjelden nødvendig med amputasjon.

MR bilder som er tatt før operasjonen viser hvor svulsten sitter og hvilke strukturer som er involvert. Hver operasjon er unik og må planlegges nøye før man starter. Ved planleggingen bestemmer man kirurgiske marginer som er nødvendige for å gjøre en god kreftoperasjon. Man planlegger hvilke muskler som må fjernes helt eller delvis, og om man også må fjerne noen nerver eller blodårer. Vanligvis bevares de viktigste blodårer og nerver, men i enkelte tilfeller må disse strukturene fjernes. Hvis man fjernes en pulsåre til arm eller ben, må den erstattes (Se avsnittet om rekonstruksjoner).

Operasjonen utføres i narkose. Pasientens posisjon på operasjonsbordet bestemmes. Operasjonssnittet leggs slik at det er god oversikt og tilgang. Det legges inn dren med sug (vakumdren). Oftest kan man lukke operasjonssåret direkte. Hvis dette ikke er mulig, gjøres det et plastikkkirurgisk inngrep for å lukke såret. (Se avsnittet om rekonstruksjoner).

Rekonstruksjoner etter at svulsten er fjernet

Rekonstruksjoner er gjenoppbygging av organ eller vev. Ved enkelte tilfeller er det nødvendig med rekonstruksjon.

  • Ved rekonstruksjon av hud er den enkleste metoden transplantasjon av delhud. Man tar halve hudens tykkelse på låret og flytter den til operasjonsskaden. Stilkede vevslapper med intakt sirkulasjon er også anvendt. En sjelden gang er det nødvendig å bruke en vevslapp med egne blodårer, som kan flyttes til en operasjonsskade, og blodårene til lappen kan skjøtes inn på eksisterende blodårer.
  • Rekonstruksjon av blodårer gjøres dersom det er nødvendig å fjerne viktige blodårer. Man kan ersatte årer med kunststoffproteser eller med egne vener.
  • Rekonstruksjon av sener og muskler gjøres dersom det er nødvendig å fjerne viktige sener/muskler. Man kan få deler av funksjonen tilbake ved hjelp av muskel/senseforflytning.
  • Ved fjerning av deler av skjelettet kan det ersattes med eget ben (autograft) tatt fra et annet sted på kroppen. Man kan også bruke skjelettdeler fra benbank (allograft). Hovedmetoden er imidlertid metallproteser.

Komplikasjoner som infeksjon, sårtilhelingsproblemer og blodpropp kan oppstå etter fjerning av bløtvevssarkom i arm eller ben. Væskeansamling i sårhulen er nokså vanlig og kan oppstå flere uker etter operasjonen. Ikke sjeldent er det nødvendig med flere tappinger.

Fysioterapi ved fjerning av bløtdelssarkom

Før kirurgisk fjerning av bløtvevssarkom trener pasienten, om mulig, på forflytningsmåte og spesifikke øvelser som kan bli aktuelle etter inngrepet. Operasjonen planlegges nøye og det bestemmes hvilken margin som er nødvendig.

Hver enkelt pasient vil få individuelt tilpasset oppfølging etter operasjonen. Dette innebærer ofte tett oppfølging av fysioterapeut og sykepleier. Væskeproduksjon fra sårhulen følges, og drenet fjernes når sekresjonen avtar. Pasientens ernæringsstatus følges opp. Retningslinjer i forhold til aktivitet, belastning og øvelser bestemmes av kirurg.

 

Her kan du se en video som viser fjerning av bløtvevssarkom i høyre lår. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video