Fjerning av bløtvevssarkom i arm eller ben

De fleste bløtvevssarkom kan fjernes kirurgisk. Det er sjelden nødvendig med amputasjon. 

Bløtvevssarkom vokser gjerne innenfor samme muskelgruppe og trenger sjelden igjennom fascien. De hyppigste lokalisasjoner er for- og baksiden av lår, overarm/skulder og trunkus.

Tidligere fjernet man ofte hele muskelgruppen for å unngå lokalt tilbakefall. I senere tid har det blitt mer vanlig å gjennomføre fjerning av deler av muskelgruppen.

Målet med inngrepet er å helbrede sykdommen.

Beskrivelse av operasjonen

Før kirurgisk fjerning av bløtvevssarkom trener pasienten, om mulig, på forflytningsmåte og spesifikke øvelser som kan bli aktuelle etter inngrepet. Operasjonen planlegges nøye og det bestemmes hvilken margin som er nødvendig. Avgjørende er grad av ondartethet, nærhet til viktige strukturer og vekstmønster.

Operasjonen utføres i narkose. Pasientens posisjon på operasjonsbordet bestemmes. Operasjonsnittet legges slik at det er god oversikt og tilgang. Vanligvis bevares viktige kar og nerver, men i enkelte tilfelle må disse strukturene fjernes. Det legges inn dren med sug (vakuumdren). Såret lukkes.

Eventuelt gjøres transplantasjon av hud eller lapp-plastikk.

Hver enkelt pasient vil få individuelt tilpasset oppfølging etter operasjonen. Dette innebærer ofte tett oppfølging av fysioterapeut og sykepleier. Væskeproduksjon fra sårhulen følges, og drenet fjernes når sekresjonen avtar. Pasientens ernæringsstatus følges opp. Retningslinjer i forhold til aktivitet, belastning og øvelser bestemmes av kirurg.

Komplikasjoner som infeksjon, sårtilhelingsproblemer og blodpropp kan oppstå etter fjerning av bløtvevssarkom i arm eller ben. Væskeansamling i sårhulen er nokså vanlig og kan oppstå flere uker etter operasjonen. Ikke sjeldent er det nødvendig med flere tappinger.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av fjerning av bløtvevssarkom i høyre lår. Klikk her hvis du vil se video