Utskriftsdato (19.7.2019)

Kirurgisk fjerning av bensarkom med innsetting av protese

Kirurgisk fjerning av bensarkom, med innsetting av protese i arm eller ben, er kompliserte kirurgiske inngrep som krever god planlegging. Målet er å helbrede sykdommen og samtidig opprettholde best mulig normal funksjon.

Inngrepet gjøres ved aggressivt bensarkom. I noen tilfeller er operasjonen også aktuell ved mindre aggressivt  bensarkom og ved bløtvevssarkom ved innvekst i benvev. I spesielle tilfeller der annen kreft har spredd seg til skjelettet kan man benytte samme type proteser som ved sarkomoperasjoner.

I benet kan man erstatte hele eller deler av lårbenet, hofteleddet, kneleddet og den øvre del av leggbenet med protese. Funksjonen man oppnår i benet er avhengig av hvilke muskler og eventuelt hvilke nerver som må fjernes.

Ved innsetting av protese i skulder får man sjelden normal funksjon i skulderleddet, men dersom nervene til hånden blir bevart, kan albue- og håndfunksjonen bli tilnærmet normal.

Beskrivelse av inngrepet

Prinsippet er det samme for fjerning av bensarkom i overarm, lår eller leggben med påfølgende innsetting av protese. 

Før kirurgisk fjerning av bensarkom, med innsetting av protese vaskes hele kroppen med klorhexidinsåpe. Dette reduserer risiko for infeksjon.

Inngrepet gjøres i narkose. Det legges et snitt slik at man får god oversikt og tilgang. Først fjernes svulsten kirurgisk, med god avstand til friskt vev. Deretter settes protesen inn. Protesene er av metall, som oftest titan. Protesen forankres til skjelettet ved at pasientens eget ben vokser inn i overflaten på protesen eller ved at protesen festes med bensement. Å få sener og muskler til å vokse fast til protesen er en stor utfordring. Det finnes flere måter å løse dette på. Hos barn i vekst må en koble inn en voksemodul i protesen, slik at lengden kan opprettholdes. Protesene lages modulære, det vil si at de konstrueres av forskjellige deler som kobles sammen og kan tilpasses operasjonsdefekten.

Tilslutt gjøres en rekonstruksjon av bløtvev. Viktige muskler og sener festes til protesen for å få god funksjon. Som et hjelpemiddel dekkes protesen av en tekstilstrømpe som låses til protesen med kraftige sting. Sener og muskler kan deretter sys fast i denne strømpen, og gror etter noen uker fast. Det legges inn vakuumdren og huden lukkes, i noen tilfeller med transplantasjon av delhud på muskulatur.

Etter operasjonen vil hver enkelt pasient få individuelt tilpasset oppfølging. Dette innebærer ofte tett oppfølging av fysioterapeut og sykepleier. Væskeproduksjon fra sårhulen følges, og drenet fjernes når sekresjonen avtar. Pasientens ernæringsstatus følges opp. Retningslinjer i forhold til aktivitet, belastning og øvelser bestemmes av kirurg.

Komplikasjoner som infeksjon, sårtilhelingsproblemer og blodpropp kan oppstå etter proteseoperasjoner. Det kan også ses mekanisk løsning av protesen og slitasje av bevegelige protesedeler. Komplikasjoner kan føre til at pasienten må opereres på nytt.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av kirurgisk fjerning av bensarkom med innsetting av protese. Klikk her hvis du vil se video