Spredningsveier ved bensarkom

Noen ganger kan bensarkom ha spredt seg til andre organer enn stedet der sykdommen først oppsto. Som oftest sprer bensarkom seg via blodbanen, først og fremst til lungene. I sjeldne tilfeller forekommer spredning via lymfesystemet.

Mange som får osteosarkom og Ewings sarkom  har kreftceller i blodet på det tidspunktet de får stilt diagnosen. Disse kreftcellene er så små at de ikke kan påvises med røntgenundersøkelser. For å være sikker på å drepe alle kreftcellene i kroppen er det derfor nødvendig å behandle med cellegift i tillegg til operasjon og/eller strålebehandling. Om lag 15–20 % av de som får bensarkom har synlig spredning til lungene på  diagnosetidspunktet.