Utskriftsdato (25.6.2024)

Symptomer ved akutt leukemi hos barn

Nedsatt benmargsfunksjon skyldes umodne blodceller (blaster) som fortrenger de andre blodcellene i benmargen.

Det kan gi symptomer som:

  • hudblødninger (punktvise blodutredelser, blåmerker) på grunn av mangel på blodplater.
  • feber/infeksjoner på grunn av mangel på (funksjonsdyktige) hvite blodceller.
  • anemisymptomer (slapp, blekhet, nedsatt allmenntilstand) på grunn av mangel på røde blodceller.
  • skjelettsmerter på grunn av økt klonal vekst av leukemiceller som gjør at benmargen utvider seg.

Ved innvekst av blaster i andre vev:

  • hovne lymfekjertler/lymfekjertelsvulst
  • lever- og/eller miltforstørrelse
  • svulst sentralt mellom lungene (brystskillevegg), med eller uten pustevansker
  • hevelse av testikler

Ved leukemi i sentralnervesystemet (blaster i hjerne- og ryggmargsvæsken) kan symptomer være:

  • hodepine
  • dobbeltsyn

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan gi liknende symptomer som ved leukemi. Dette dreier seg hovedsaklig om andre sykdommer i blod/benmarg.