Cetuximab-kur

Cetuximab (Erbitux®) er et antistoff som  blokkerer reseptorer for vekstfaktor på cellenes overflate. Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av cetuximab enn de friske cellene.

Cetuximab gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med ulike krefttyper. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling. Du får forebyggende behandling mot allergiske reaksjoner.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Første kuren med cetuximab gis over 2 timer, senere kurer gis over 1 time hvis du tolererte første kur godt. Etter første behandling blir du observert en time før du kan reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Allergiske reaksjoner

Cetuximab kan gi hypersensitivitetsreaksjoner. Symptomer på dette kan være feber, frostrier, blodtrykksfall, kløe, rødme/utslett eller tåreflod. Reaksjoner på cetukimab er vanligst under den første kuren og oppstår oftest under infusjonen, gjerne tidlig etter oppstart. En sykepleier vil derfor sitte hos deg den første halve timen.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Hudreaksjoner

Den hyppigste bivirkningen er hudutslett som kan sammenlignes med kviser. Utslettene kommer gjerne i løpet av de første tre ukene, og oppstår hyppig i ansikt, hodebunn, nakke, overkropp og armer. Utslettene kan komme og gå under behandlingen. Ofte kan det være nødvendig å starte med antibiotikabehandling. Blir de veldig uttalte kan det være nødvendig med behandlingspause. Utslettene forsvinner når behandlingen opphører. Noen opplever at huden på fingre og tær blir mer tørr og skjør. Huden kan lettere sprekke og i noen tilfeller gi betennelse rundt neglene.

Vi anbefaler at du er forsiktig i solen.  Du bør bruke høy solfaktor (over 20) da cetuximab kan gi økt følsomhet for sol og pigmentforandring.

Hårvekst

Det kan forekomme økt vekst av øyenvipper. Øyenvippene kan også få en mer krøllet struktur. Hår og skjegg kan vokse mer langsomt, og få en endret struktur.

Såre slimhinner

Cetuximab kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer.

Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Også slimhinnene i nesen, øynene og underlivet kan bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som økt tåreflod eller irritasjon i øynene.