Kreft i spiserør

Spiserøret (øsofagus) er en rørformet forbindelse mellom svelget og magesekken. Spiserøret går ned gjennom brysthulen like foran virvelsøylen, gjennom mellomgulvet og munner i magesekken. Overgangen fra svelget ligger cirka 15 cm fra tannrekken, og overgangen til magesekken er cirka 45 cm fra tannrekken. Spiserøret er i hele sin lengde kledd med flerlaget plateepitel.

I tillegg til å fungere som et transportorgan for mat, skal spiserøret også hindre tilbakeløp av mageinnhold (refluks). Musklene, som ligger i overgangen mellom spiserør og magesekk, slappes bare av når mat skal passere inn i magesekken. Dette hindrer at  mageinnhold renner tilbake til spiserøret. Magesekken produserer syre som kan irritere og skade veggen i spiserøret.

Spiserøret er delt inn i tre lag slik hele magetarmkanalen er oppbygd. I tillegg til mucosa (slimhinne) består veggen i spiserøret av submucosa som skilles fra mucosa ved et tynt muskellag (muscularis mucosa). Ytterst ligger muscularis propria som består av et sirkulært og et langsgående muskelsjikt. I submucosa er det spredte kjertler bygd opp av sylinderepitel
Les mer...

Kreft i spiserør

Kreftformen har forandret karakter de siste 20 år. Tidligere dreide det seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinom. I dag utgjør adenokarsinomer cirka 50 % av all spiserørskreft. 

Krefttypen er sjelden og behandlingen er relativt komplikasjonsfylt, og det er enighet om at behandlingen skal sentraliseres.

Forekomst

Kreft i spiserør er en sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært relativt stabil. I 2015 fikk 288 spiserørskreft, 214 menn og 74 kvinner fikk diagnosen. Gjennomsnittlig alder er 70 år. Kreftformen, særlig spinocellulær type, forekommer noe hyppigere hos menn.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spiserør, 2011–2015.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i spiserør, 1956–2015.
Kilde: Kreftregisteret