Strålebehandling ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Strålebehandling gis hovedsaklig som intravenøs injeksjon av radioaktivt jodisotop (131I). Forutsetningen er at pasienten har kreftceller og/eller normalt skjoldbruskkjertelvev som tar opp jod.

Behandling med 131I gis alene, etter kirurgisk inngrep eller i kombinasjon med utvendig strålebehandling.

Utvendig strålebehandling har en liten plass i behandlingen av skjoldbruskkjertelkreft, unntatt ved anaplastisk skjoldbruskkjertelkreft, der strålebehandling er et viktig ledd.