Temodalkur

Temodal® er en cellegift i kapselform som gis ved føflekkreft og hjernesvulst. Du gjennomfører vanligvis tre kurer før man kan se om behandlingen har hatt noen effekt. Dersom behandlingen virker godt, vil du fortsette med kurene, og du vil etter hver 3.- 4. kur ta nye CT-bilder for å kontrollere fortsatt respons.

Hva må gjøres før behandlingen?

Før kuren må du ta blodprøver. Dette gjøres enten samme dag eller dagen før du skal ha kur.

Hvordan foregår behandlingen?

Temodal® gis som en kur over fem sammenhengende dager (dag 1 til dag 5). Du har deretter 23 dagers pause, før du starter ny kur. Dette tilsier start av ny kur hver fjerde uke.

Temodal® kapsler må ikke tygges eller åpnes, men svelges hele med ett glass vann. kapselen skal tas en time før eller to timer etter matinntak.

I tillegg vil du få kvalmestillende tabletter som virker forebyggende, disse bør tas 30 minutter før du tar Temodal® dosen. Dersom du kaster opp etter at du har tatt Temodal® kapslene skal du likevel ikke ta ny dose før neste dag.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne behandlingen

Kvalme

Kvalme og uvelhet er vanlig, særlig de første dagene. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme da det kan være effekten av disse som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm.

Dersom kvalme blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet.

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Dufalac®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Nedsatt fruktbarhet

På grunn av risiko for skade på egg- og sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon.