Slik bruker du Kreftlex

På forsiden finner du oversikten over alle krefttypene som er omhandlet i Kreftlex, nyheter og månedens video. Øverst på siden ligger "Søk" og ikonene «Skriv ut»icon print, «Kontakt redaksjonen»icon mail, «Google plus» og «Facebook». Fem faner viser innholdet på nettsiden: «Om kreft», «Krefttyper», «Innholdsoversikt», «Ordbok» og «Om Kreftlex».

Innholdet i Kreftlex bygger på oppslagsverket Oncolex. Oncolex er et nettsted for helsepersonell om kreft, skrevet av kreftspesialister og utarbeidet ved Oslo universitetssykehus. Kreftlexredaksjonen formidler ikke medisinske spørsmål eller kontakt mellom brukere av Kreftlex og medisinske fagpersoner.

Kreftlexredaksjonen jobber stadig med forbedringer av Kreftlex, og redaksjonen setter pris på innspill som kan bidra til at Kreftlex blir enda bedre. Ved feil, mangler og innspill bruker du  "Kontakt redaksjonen".

Vi har noen råd og tips om hvordan du kan bruke oppslagsverket best mulig.

Fanen "Om kreft"

Det er mange problemstillinger  som gjelder for de fleste krefttyper. Under fanen "Om kreft" finner du generelle informasjonsskriv som «Reaksjoner på kreftdiagnosen», «Ernæring generelt» og «Soleksponering ved medikamentell kreftbehandling». Her finner du også en tekst og 3D video om kreftutvikling og spredning av kreftceller.

Fanen "Krefttyper"

Kreftlex dekker de fleste krefttyper. I oversikten vil du se seks krefttyper med en pil foran, her er flere krefttyper samlet.

Hver krefttype inneholder:

  • Om krefttypen (Innledning med forekomst, årsaker, symptomer, utbredelse og overlevelse.)
  • Utredning
  • Behandling
  • Oppfølging

Under utredning forklares det hva legen legger vekt på når pasienten har fått påvist/eller det er spørsmål om kreft. Du finner også en oversikt over hvilke undersøkelser og prøver som må tas før behandling kan starte. Undersøkelser som for eksempel ultralyd og vevsprøvetaking er filmet for å vise deg hvordan det foregår.

Som oftest får pasienten en kombinasjon av medisinsk-, stråle- og kirurgisk kreftbehandling .

Cellegift er den vanligste formen for medisinsk behandling, men det gis også andre medisinske behandlinger. Du kan forberede deg til cellegiftbehandling ved å se videoen hvor vi følger en pasient til første cellegiftkur. >>>

Strålebehandling kan gis alene, men gis som oftest i kombinasjon med cellegift eller før/etter operasjon. En video om strålebehandling viser prosessen gjennom forberedelser og gjennomføring av første strålebehandling. >>>

Under kirurgi har vi beskrevet forskjellige operasjoner. Operasjonene er filmet og filmene kan du se i Oncolex ved å klikke på boksen:

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon. Klikk for å se video

Du kommer tilbake til Kreftlex ved å klikke øverst på siden i det gule feltet. For å kunne se video må du ha installert siste versjon av Flashplayer på datamaskinen. Flashplayer kan enkelt lastes ned her...

Kreftbehandling gir bivirkninger i varierende grad og eventuelle støttetiltak vil derfor være nødvendig for at pasienten skal kunne klare å gjennomføre behandlingen. Under "Støttebehandling" finner du aktuelle prosedyrer.

Etter kreftbehandling er oppfølging viktig. Under oppfølging gis en oversikt over hyppighet av kontroller, hvilke undersøkelser som anbefales og eventuelle mulige seneffekter av behandlingen.

Til hjelp i tekstene

  • Ord som er understreket i teksten forklares i en egen boks når du trykker på ordet.
  • I ordboken forklares ord og uttrykk som brukes i kreftbehandling. Du søker på ordene alfabetisk ved å velge bokstav på øverste linje. Ordboken åpnes i et nytt vindu. Lar du vinduet stå oppe samtidig som du leser i Kreftlex kan du enkelt gå mellom Kreftlex og ordbok.
  • I mange artikler finner du en fane med utdypende tekster som kan åpnes. På fanen kan det stå eksempelsvis "Les mer", "Stadieinndelinger" og "Ulike behandlinger".
  • Til å hjelpe deg med navigasjonen kan du bruke "Brødsmulesti". Det grå feltet over teksten viser deg valgene du har tatt. Du kan gå tilbake til artikler du har lest ved å trykke på titlene som vises. 
  • Ønsker du å skrive ut noe fra Kreftlex så står du på siden du ønsker å skrive ut, trykker på skriveikon icon print og du får opp en utskriftsvennlig versjon i et eget vindu. Velg fil i menylinjen og skriv ut. 

Søkefunksjonen i Kreftlex er et fritekstsøk som er tilgjengelig øverst til venstre på alle sider. Resultatet av søket viser opptil 35 treff. Du vil også se om søkeordet er forklart i ordboken. Søkeordene er markert med farger i teksten. Du kan fjerne fargemarkeringen ved å huke av for "Skjul fargemarkering" øverst til høyre på siden.

Vil du at bestemte ord og tall skal stå sammen i søkerresultatet haker du av for "Nøyaktig frase". Hvis du ønsker å søke etter flere ord som ikke behøver å stå sammen (eksempel: prostata biopsi) bør "Nøyaktig frase" ikke brukes.

Fanen "Innholdsoversikt"

Innholdsoversikten (indeks) er tematisert og under hvert tema finner du tilhørende artikler. I venstremenyen i artikkelen ser du hvilke krefttyper denne artikkelen hører til. Du kommer tilbake til innholdsfortegnelsen ved å velge fanen «Innholdsoversikt» eller via tilbakepiltasten øverst i nettleservinduet.

Fanen "Om Kreftlex"

Her finner du bakgrunnen for et Kreftlex, erfaringer fra Oncolex og hensikten med oppslagsverket. I venstremenyen finner du "Om redaksjonen", "Slik bruker du Kreftlex",  "Nyheter" og "Kontakt redaksjonen".