Rituximab-kur

Rituximab (MabThera®) er et antistoff.  Rituximab binder seg til et overflatemolekyl som er uttrykt på lymfekreftcellene og på noen normale lymfeceller. Når rituximab bindes til lymfekreftcellene, stimuleres immunapparatet til å ødelegge kreftcellene. Rituximab gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med lymfekreft. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter hvis antistoffet kombineres med cellegift. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.
Du får forebyggende behandling mot allergiliknende reaksjoner.

Hvordan foregår behandlingen?

Første behandling med rituximab gis intravenøst, senere behandlinger kan gis som en sprøyte som settes i under huden (subcutant) på magen i løpet 8-10 minutter. Antistoffet er like effektivt enten det gis under huden eller intravenøst.

Første behandling varer fra 4-8 timer. Hastigheten på kuren justeres ut ifra om du har reaksjoner på behandlingen. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor land tid infusjonen vil ta. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.  Etter at kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Hvilke bivirkninger kan behandlingen gi?

Allergiliknende reaksjoner

Rituximab kan gi hypersensitivitetsreaksjoner. Symptomer på dette kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, tungpustenhet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I svært sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Reaksjoner på rituximab er vanligst under den første kuren. De oppstår oftest under infusjonen, gjerne tidlig etter oppstart. En sykepleier vil derfor sitte hos deg den første halve timen når du får første kur. Senere behandlinger, som gis subcutant, observeres du et kvarter.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Rødme/varmefølelse

Det er svært vanlig å bli rød og/eller varm, spesielt i ansiktet. Dette kommer gjerne kort tid etter at kuren er avsluttet og varer ofte et døgn. Det er helt ufarlig og vil gå over av seg selv.

Ledd- og muskelsmerter

Rituximab kan gi ledd- og muskelsmerter. Disse symptomene er relativt vanlige og oppstår gjerne et par dager etter kur. De varer vanligvis to til tre døgn og forsvinner like raskt som de kommer. Ta smertestillende (for eksempel Ibux®) som forordnet av lege.

Feber

Rituximab kan gi febersymptomer i det første døgnet etter behandling. Ta febernedsettende som forordnet av lege. Ved feber over 38.5oC, kontakt fastlege eller lokalsykehus.

Bivirkninger mellom og etter behandlingene er sjelden.