Karboplatin-/Gemcitabinkur

Karboplatin-/gemcitabinkur gis ved platinasensitive tilbakefall av kreft i eggstokker, eggledere og bukhinne.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Cellegift er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene.

Cellegiftbehandlingen kan ha ulike formål:  

 • Helbredelse.
 • Gjøre svulsten mindre før operasjon eller strålebehandling. 
 • Drepe kreftceller som kan finnes andre steder i kroppen etter operasjon eller strålebehandling.
 • Holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår oftest poliklinisk, men noen ganger som inneliggende på sengepost. Før kuren starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Man starter med å legge inn en kanyle (veneflon) i en åre i armen og henger opp litt saltvann. Du vil få forebyggende kvalmebehandling enten som tablett eller intravenøst.

Dag 1:

Vi starter med cellegiften gemcitabin som går inn på en halv time. Det skylles med saltvann før vi fortsetter med karboplatin som også tar en halv time. Det skylles igjen med saltvann før du er ferdig og kanylen tas ut.

Dag 8:

Det henges opp saltvann som brukes til skyll både før og etter cellegiften gemcitabin som tar en halv time.
Cellegiften er koplet til en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske går inn på riktig tid.

Sykepleieren som har ansvar for deg vil se til deg jevnlig under behandlingen.

Gjør det vondt?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Får du kur poliklinisk har du time til blodprøver 1 time før legesamtale. Deretter må det påregnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Gjennomføringen av selve kuren cirka 30 minutter.

Oppstart ny kur dag 22, altså hver 3. uke.

Hva skjer etterpå?

Når kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før selve kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best, for eksempel te, kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat. 
 • Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur - den kan senere assosieres med kvalme. 
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat. 
 • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet. Det er lurt å ta tabletter med en gang om du opplever kvalme. 
 • Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt lege.

Allergiske reaksjoner

Karboplatin kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. Allergiske reaksjoner på karboplatin kan oppstå når man har fått flere kurer.

Forholdsregler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon. 
 • Ta kontakt med egen lege eller lokalsykehuset/Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile. I forbindelse med kurene vil du føle deg mest trett den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Feber

Gemcitabin kan gi en feberreaksjon under og etter kuren.
Tiltak:

 • Ta febernedsettende etter forordning av lege.
 • Ved feber over 38,0°C, kontakt lege.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med ondansetron (kvalmestillende). Du kan i noe grad forebygge dette.

Tiltak:

 • Drikk rikelig.
 • Spis fiberrik kost. 
 • Hold deg i fysisk aktivitet.  

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler  i en periode. Lactulose®/Duphalac® er et middel som vil kunne holde avføringen myk. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler. Ulike typer avføringsmidler, for eksempel Laxoberal® dråper, får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

Håravfall

Håravfall er sjeldent uttalt ved denne kuren, men du kan bli tynnere i håret. Håret vil komme tilbake når du avslutter cellegiftbehandlingen.

Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg.

Hodepine

Du kan få hodepine og influensalignende symptomer.

Forholdsregler:

 • Ta smertestillende etter behov.

NB! Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de plagene/bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast. Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur. Her følger noen generelle råd:

 • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalettbesøk.
 • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe. 
 • Kast bind og bleier i en egen plastpose som du knyter igjen. 
 • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang.

Er hygienen god og du følger forhåndsreglene som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før- også barn og gravide.

Ernæring

Viktig at du drikker godt etter kur fordi avfallsstoffene i cellegiften skilles ut gjennom urinen.

Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man kan nemlig risikere at man tåler mindre enn før.

Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere kan få hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Soling

Du trenger ikke ta spesielle forhåndsregler vedrørende soling.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med siste kur.

Hva med seksuelt samvær?

Det er ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær etter kur. Forskning tilsier at bruk av kondom er opp til den enkelte.