EP-kur 3 dager

EP er en kombinasjonskur bestående av 2 typer cellegift, etoposid og cisplatin. Kuren gis ved småcellet tumor i livmorhals.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Cellegift er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Cellegiften kan ha ulike formål:

 • Helbredelse
 • Gjøre svulsten mindre før operasjon eller strålebehandling
 • Holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker

Hvordan kan jeg forberede meg ?

For en del pasienter vil det være aktuelt å få innlagt en VAP før man starter behandlingen, dette får du egen informasjon om. Ellers er det ikke spesielle ting du skal ta hensyn til før du skal ha behandling.

Hvordan foregår behandlingen ?

Denne kuren gis alltid på sengepost og du er innlagt i sykehus under behandlingen. Det blir tatt blodprøver enten dagen før eller samme dag kuren starter. Før oppstart av kur skal det tas temperatur og vekt og dette gjentas regelmessig hver dag gjennom hele kuren. Det blir lagt inn enten en kanyle på armen eller VAP‐nål dersom du har et sentralt kateter. Hver morgen vil du få kvalmestillende tabletter etter et fast skjema. Det vil også underveis i kuren bli gitt forebyggende kvalmebehandling. Ta daglig dusj før oppstart av ny kur, og du vil få helskift på sengen daglig.

Dag 1

Første dagen starter kuren med å gi saltvann. Deretter får du først cellegiften etoposid etterfulgt av cellegiften cisplatin. Kuren avsluttes med saltvann tilsatt elektrolytter. Infusjonen er koplet til en infusomat (dråpetellemaskin) for å sikre at infusjonen blir gitt på riktig hastighet. Du får tilsammen flere liter væske intravenøst i løpet av hver kurdag. Grunnen til at det gis så mye væske er for å sikre god gjennomstrømming gjennom nyrene for å forebygge skade. Derfor vil urinmengden bli målt, og du må derfor tisse på et bekken. Dersom urinproduksjonen ikke er tilfredsstillende, vil du få vanndrivende medisiner.

Dag 2 og 3

Dag 2 og 3 er like og du får da en pose med saltvann og en pose med etoposid. Deler av dagen vil du være koblet til et stativ med infusomat. Det er likevel viktig at du er i aktivitet i løpet av kurdagen. Si i fra dersom du forlater avdelingen.

Gjør det vondt ?

Kuren gir ikke smerter, men endel opplever ubehag ved innleggelse av kanyle eller VAP nål.

Hvor lenge varer behandlingen?

Kuren gis i 3 dager. Syklusen er 21 dager, altså oppstart hver 3. uke. Kuren tar første dag cirka 5 timer og de to andre dagene cirka 2 timer.

Hva skjer etterpå ?

Etter at kuren er ferdig kan du utskrives og reise hjem. Et til to døgn etter siste cellegift skal du ha en benmargsstimulerende sprøyte. Du får resept på sprøyte og du kan avtale med hjemmetjenesten som vil gi deg sprøyten, eller du kan gå til din fastlege. Det er lurt å kjøpe sprøyten før du drar hjem. Ikke alle apotek har sprøyten på lager.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før og underveis i kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best, f.eks. te, kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat.
 • Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur ‐ den kan senere assosieres med kvalme.
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat.
 • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet.
 • Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt lege.

Allergiske reaksjoner

Etoposid og cisplatin kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet, trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles.

Forholdsregler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk
  reaksjon.
 • Ta kontakt med lokalsykehuset eller Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Vektøkning

I forbindelse med kuren får du mye væske. Du vil derfor bli veid hver dag for å se om du har væskeansamling i kroppen.

Tiltak:

 • Urinmengde og vekt måles de dagene du får kur.
 • Vanndrivende medikament vil bli forordnet av lege ved behov.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile. I forbindelse med kurene vil du føle deg mest trett den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

De fleste mister håret av denne kuren. Dette innbefatter også i varierende grad kroppshår for øvrig. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake. Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg og rekvisisjon får du på sykehuset av oss.

Såre slimhinner

Røde/såre slimhinner, eventuelt blemmer i munnen kan forekomme. Også slimhinnene i skjeden, nesen og øynene kan bli såre/tørre. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Kan forekomme allerede etter første kur.