Fysisk aktivitet og trening under og etter cellegiftbehandling

Cellegiftbehandling er en stor påkjenning for hele kroppen. Vi vet at kreftpasienter har stor nytte av aktivitet og  fysisk trening da dette bidrar til å minske bivirkninger og bedre helsen, både på kort og lang sikt.

Ved lave blodverdier og feber

Når dine blodverdier er lave og du har sykdomsfølelse og/eller feber frarådes fysisk trening. Denne fasen inntreffer gjerne 8 til14 dager etter en cellegiftkur.

Fatigue

Fatigue er en form for tretthet eller følelse av mangel på energi som mange kan oppleve under og etter kreftbehandling. Grad og varighet er meget individuelt. Lett til moderat fysisk aktivitet er positivt, men overtrening vil kunne forverre tilstanden. Aktiviteter som å gå tur eller sykle rolig vil ofte være overkommelig trening. Mange opplever at det å lære seg teknikker for avspenning kan være nyttig.

Du kan få fri behandling hos fysioterapeut for å komme i gang med et tilpasset treningsopplegg.

Økt behov for hvile

Etter å ha fått intensiv cellegiftbehandling har kroppen et større behov for hvile. Det er derfor viktig at du forlenger hvileperioden mellom treningsøktene. Generelt sett anbefaler vi flere korte treningsøkter i stedet for en lang økt. Terskelen for overtrening er ofte mye lavere enn det man skulle tro, og det er derfor viktig ikke å være for ivrig når du starter opptreningen. Blir du så sliten av treningen at resten av dagen, og kanskje også de påfølgende dagene, blir ”ødelagt”, har du antakeligvis trent for hardt. Du bør da sørge for å få nok hvile og senke intensiteten på treningen. Husk at aktiviteter som husvask, hagearbeid, byturer eller lek med barn også er en form for ”trening”.

Svekket hjertemuskulatur

Noen cellegifter virker inn på hjertemuskulaturen. Hvis du får eller har fått slik cellegift skal legen ha informert deg om det. Under behandling og de første 4 til 6 ukene etter avsluttet behandling anbefales derfor lett til moderat intensitet i treningen, altså trening der ikke pulsen blir så høy. Vær forsiktig med å øke intensiteten på treningen. Ved første legekontroll etter avsluttet behandling vil legen kunne svare på om disse restriksjonene bør opprettholdes.

Økt risiko for senebetennelser og ubehag i muskler og ledd.

Cellegiftbehandling påvirker muskler og sener, og klinisk erfaring har vist at risikoen for senebetennelser kan være økt under og etter kreftbehandlingen. Risikoen er størst de første ukene etter behandlingen, men kan også bli et varig problem.

For å unngå senebetennelser er det viktig å vektlegge variasjon i treningen, samt å begynne forsiktig når du skal begynne å trene deg opp. Varianter av trening kan være å gå turer i ulendt terreng, sykle, trening i basseng, gå med staver eller lignende.

Diffuse muskel- og leddsmerter eller stølhet og stivhet er vanlig under intensiv cellegiftbehandling, men går vanligvis gradvis tilbake. Hvis smertene er store eller plagene ikke avtar, bør du kontakte lege.

Nervesmerter i føtter og hender

Noen får plager med smerte, nummenhet, ”putefølelse” og eventuelt nedsatt kraft i hender og/eller føtter under og etter cellegiftbehandling. Har du slike plager bør du ta det opp med legen din da det finnes medisiner som kan lindre.

Det er viktig å ikke stivne til i de leddene som er rammet. Tøyninger og lette øvelser for å bedre bevegelighet, vedlikeholde og om mulig øke muskelstyrke og blodsirkulasjon bør derfor legges inn i ditt treningsopplegg. Noen har nytte av å bruke en fotrulle eller lignende for trening av føttene. Både massasje, kulde/varmebehandling, akupunktur og elektroterapi, for eksempel TENS, har vist smertelindrende effekt. Har du denne type nervesmerter har du rett på fri fysioterapibehandling. Henvisning til fysioterapeut skjer via lege.

Etter behandling

Noen har stor glede og nytte av et opptreningsopphold en tid etter avsluttet behandling. Lege eller fysioterapeut kan hjelpe deg med å søke om et slikt opphold. Det finnes flere kurs- og rehabiliteringssenter for kreftpasienter.