EMA-CO-kur

EMA-CO kur er en kombinasjonskur som består av flere typer cellegift; etopocid, daktinomycin, Methotrexat®, vincristin og cyklofosfamid. Denne kuren gis ved trofoblastsykdom.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Behandlingen gis med helbredende siktemål.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Før du starter behandlingen vil du få innlagt en VAP (du vil få eget informasjonsskriv).

Det skal også tas et EKG før 1. kur.

Hvordan foregår behandlingen?

Denne kuren gis alltid på sengepost og du er innlagt i sykehus under behandlingen. Det blir tatt blodprøver enten dagen før eller samme dag kuren starter.

Dag 1:

Temperatur og vekt bli målt. Det blir lagt inn VAP-nål og vi starter kuren med å gi saltvann iblandet natriumhydrogenkarbonat. Deretter vil du få forebyggende kvalmebehandling før vi starter cellegiften etopocid som tar en time. Mellom hver cellegift blir det skylt med saltvann. Cellegift nummer 2 er dactinomycin. Den setter sykepleieren direkte inn i intravenøsslangen over noen minutter. Til slutt får du Methotrexat® som går over 12 timer. Infusjonen er koplet til en infusomat (dråpetellemaskin) for å sikre at infusjonen blir gitt på riktig hastighet. Infusjonen avsluttes i løpet av natten.

Under kuren er det viktig med rikelig urinproduksjon. Urinmengden blir målt og du må derfor tisse på bekken. Urinen skal være basisk under utskillelse av Methotrexat®. I tillegg til urinmengden måles derfor pH i urin hver 4. time inntil verdien av Methotrexat® i blodet er tilfredsstillende. For at urinen skal holde seg basisk får du natron tabletter hver 6. time. 24 timer etter start av Methotrexat® vil du få Calsiumfolinat® tabletter hver 6. time. Tablettene gis for å redusere den skadelige effekten av Methotrexat® på normale celler, og gis til blodverdiene er tilfredsstillende. Du kan bevege deg fritt på avdelingen under kur.

Dag 2:

Du starter dagen med frokost og får deg en dusj. Kuren starter cirka samme klokkeslett som du startet dagen før. Vi henger først opp en liter
saltvann  og deretter får du cellegiften etopocid som tar en time. Det skylles med litt saltvann før du får cellegiften Daktinomycin. Dette gjøres på samme
måte som dagen før med at en sykepleier sitter hos deg og gir den direkte inn i intravenøsslangen. Det blir så skylt med saltvann igjen før du er ferdig med selve kuren. Ellers består dagen  i å følge med på urinproduksjon og pH verdien i urinen. Du får natron tabletter og Calsiumfolinat® tabletter hver 6. time. Prøv å drikke rikelig og spis som normalt. Det blir også tatt blodprøve som sjekker verdien av Methotrexat® i blodet. Denne blodprøven må være under et visst nivå før du får lov til å utskrives. For noen kan dette innebære et ekstra liggedøgn på sykehuset.

Dag 8.

Denne kurdagen får du poliklinisk på lokalsykehuset ditt. Du møter til avtalt tid, tar blodprøver og får samtale med lege og sykepleier. I påvente at kuren klargjøres på apoteket, legges det inn VAP-nål. Kuren starter med saltvann etterfulgt av forebyggende medisiner mot kvalme. Første cellegiften, vinkristin, setter sykepleieren direkte inn i intravenøsslangen på 3 minutter. Deretter skylles det med saltvann både før og etter du får cellegiften cyklofosfamid.  Når kuren er ferdig kan du reise hjem.

Gjør det vondt?

Kuren gir ikke smerter, men endel opplever ubehag ved innleggelse av VAP-nål.

Hvor lenge varer behandlingen?

En kur strekker seg over dag 1 og dag 2, samt dag 8. Oppstart ny kur dag 15.

Dag 1 tar kuren cirka 14,5 timer.

Dag 2 tar kuren cirka 3 timer. Det skal jevnlig måles pH i urinen utover dagen, og det skal også tas blodprøve av Methotrexat® nivået i blodet. Denne må være under et visst nivå før du kan utskrives. Det kan innebære at du blir på sykehuset til neste dag.

Dag 8 tar kuren cirka 2 timer.

Dag 1 og dag 8 skal det tas blodprøver før kuren bestilles på apoteket. Noe ventetid må påregnes før man starter kuren. 

Hva skjer etterpå?

Når kur er avsluttet og blodprøver er tilfredsstillende kan du utskrives og reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før og underveis i kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best, f.eks. te, kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat.
 • Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur ‐ den kan senere assosieres med kvalme.
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat.
 • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet.
 • Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt lege.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Allergiske reaksjoner

Etoposid kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på
allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles.

Forholdsregler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon.
 • Ta kontakt med egen lege eller Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.  

Vektøkning

I forbindelse med kuren får du mye væske. Du vil derfor bli veid hver dag under kuren for å se om du har væskeansamling i kroppen.

Tiltak:

 • Urinmengde og vekt måles i de dagene du får kur.
 • Vanndrivende medikament vil bli forordnet av lege ved behov.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile.  Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile
mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

De fleste mister håret av denne kuren. Dette innbefatter også i varierende grad kroppshår for øvrig. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret  tilbake.

Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg og du vil få rekvisisjon til dette.

Såre slimhinner

Røde/såre slimhinner, eventuelt blemmer i munnen kan forekomme. Også slimhinnene i skjeden, nesen og øynene kan bli såre/tørre. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. (Kan forekomme allerede etter første kur.) Du kan forebygge dette ved å skylle munnen med saltvann etter måltider (1 liter kokt vann tilsatt 1 ss. koksalt - avkjøles) 4-6 ganger hver dag gjennom hele behandlingsperioden.

Tiltak ved sårhet i munnen:

 • Unngå sterkt krydret og for varm mat.
 • Mat med myk konsistens, for eksempel grøt, eggeretter og moset mat anbefales.
 • Bruk myk tannbørste og tannkrem uten sepe - kan kjøpes på apoteket.
 • Ved uttalte plager, kontakt lege.

Tiltak ved sårhet i skjeden:

 • Lokalbehandling med krem/salve, eventuelt hormonsalve kan være til hjelp.

Tiltak ved sårhet i øyne:

 • Dryppe  med leucovorin som du vil få utdelt på sengeposten.

Vevsirritasjon

Dactinomycin og vinkristin er sterkt irriterende for huden og vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor åren. Du må si fra hvis det gjør vondt rundt VAP-nålen.

Forholdsregler:

Hvis du etter at du har kommet hjem merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelese der VAP-nålen har ligget, eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Nevrologiske bivirkninger

Vincristin kan påvirke perifere nerver og gi prikninger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier i fra hvis du kjenner slike symptomer.

Tiltak:

 • Massasje og varme kan gi midlertidig lindring.
 • Hold legen informert om symptomene dine under behandlingen.

Soling

Under behandling med Dactinomycin er du mer utsatt for å bli solbrent. Du rådes derfor til å unngå sterk, direkte sol under behandlingen og 1 måned etter avsluttet behandling med Dacinomycin.

NB: Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de plagene/bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast.

Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur. Her følger noen generelle råd:

 • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalettbesøk.
 • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe.
 • Kast bind og bleier i en egen plastpose og knytt igjen.
 • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang.

Er hygienen god og du følger forhåndsreglene som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før- også barn og gravide.

Ernæring

Viktig at du drikker godt etter kur fordi avfallsstoffene i cellegiften skilles ut gjennom urinen. Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man kan risikere at man tåler mindre enn før.

Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere kan få hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med den siste kuren.

Ofte stilte spørsmål

Hva med seksuelt samvær?

Vi anbefaler ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær etter kur. Forskning tilsier at bruk av kondom er opp til den enkelte.