Paklitakselkur ukentlig

Paklitakselkur gis ved kreft i eggstokker, eggledere, bukhinne, livmorhals og livmor.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Formålet med behandlingen er å holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig.

Hvordan foregår behandlingen?

Kuren får man som oftest poliklinisk, men av og til er det nødvendig å være innlagt i forbindelse med behandlingen.

Før kuren starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur. Det skal også tas EKG før første kur. Du får innlagt en kanyle (veneflon) i en åre i armen, og gjennom denne gis en saltvannsoppløsning. 30 minutter før cellegiften starter får du forebyggende medisin mot allergiske reaksjoner. Cellegiften tar en time og den første halve timen blir du overvåket av 2 sykepleiere. Måling av puls og blodtrykk tas før oppstart av kur, samt etter 15 minutter ved den første kuren. Ved videre kurer er dette ikke nødvendig dersom første kur går ukomplisert. Etter at cellegiften er gått inn, skylles det med saltvann før du koples fra. Cellegiften er koplet til en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Gjør det vondt?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Får du kuren poliklinisk må du påregne noe ventetid da det skal tas blodprøver en time før samtale med lege. Deretter skal apoteket klargjøre kuren før man kan starte opp selve behandlingen. Selve gjennomføringen av kuren tar cirka 1 time. Kuren gis med 1 ukes mellomrom.

Hva skjer etterpå?

Etter avsluttet kur kan du reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Allergiske reaksjoner

Paklitaksel kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles.

Da eventuelle reaksjoner på paklitaksel kan forekomme blir du alltid overvåket av sykepleier den første halve timen av kuren.

Forholdsregler:

  • Det vil bli gitt forebyggende medisin mot allergiske reaksjoner før du får kuren.
  • Ta kontakt med egen lege eller lokalsykehuset/Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.

Rødme/varmefølelese

Det er svært vanlig å bli rød og /eller varm, spesielt i ansiktet. Dette oppleves gjerne kort tid etter at kuren er avsluttet og varer ofte et døgn. Det er helt ufarlig og vil gå over av seg selv.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Ledd- og muskelsmerter

Disse symptomene er relativt vanlige og oppstår gjerne et par dager etter kur. De varer vanligvis 2-3 døgn og forsvinner like raskt som de kommer. Ta eventuelt smertestillende som du får resept på ved utskrivning.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile.  Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

Noen mister håret av denne cellegiften, men mange bevarer en del av håret.  Dette innbefatter også i varierende grad kroppshår for øvrig. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret  tilbake.

Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg som du får rekvisisjon til.

Nevrologiske bivirkninger

Paklitaksel kan påvirke perifere nerver og gi prikninger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier i fra hvis du kjenner slike symptomer.

Forholdsregler:

Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Hold legen informert om symptomene dine under behandlingen.

NB: Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de plagene/bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast. Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur. Her følger noen generelle råd:

  • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalettbesøk.
  • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe. 
  • Kast bind og bleier i en egen plastpose som du knytter igjen. 
  • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang.

Er hygienen god og du følger forhåndsreglene som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før- også barn og gravide.

Ernæring

Viktig at du drikker godt etter kur. Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man kan risikere at man tåler mindre enn før.

Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere kan få hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Soling

Du trenger ikke ta spesielle forhåndsregler vedrørende soling.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med den siste kuren.

Hva med seksuelt samvær?

Det er ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær etter kur.