Cisplatinkur ukentlig samtidig med strålebehandling

Cisplatinkur ukentlig sammen med strålebehandling gis ved kreft i livmorhals, ytre kjønnsorganer og skjede. 

  Hva må gjøres før cellegiftkuren?

  Før kuren starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

  Hvordan gjennomføres kuren?

  Før cellegiftkuren starter får du lagt inn en kanyle (veneflon) i en åre i armen, og gjennom denne gis en saltvannsoppløsning. Tabellen under viser hvor lang tid det tar å få den enkelte cellegiften. Selve behandlingen vil ta noe lengre tid fordi det gis saltvann 2 timer før og 2 timer etter kuren for å unngå påvirkning av nyrene. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

  Dag Medikament Gis Tid
  1 Cisplatin Intravenøst 1 time
  8 Start ny kur    

  Du får i tillegg forebyggende behandling mot kvalme.

  Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne turen

  Kvalme og oppkast

  Kvalme (og eventuelt oppkast) kan forekomme under og etter kur. Kvalme og uvelhetsfølelse kan vedvare i inntil en uke. 

  Forholdsregler:

  • Lett mat tolereres best, for eksempel te, kjeks og ristet brød.
  • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat.
  • Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur – den kan senere assosieres med kvalme.
  • Kald mat tolereres bedre enn varm mat.
  • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet.
  • Ved vedarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt lege.  

  Allergiske reaksjoner

  Cisplatin kan gi allergiske reaksjoner (sjeldent). Eventuelle symptomer på Cisplatin oppstår vanligvis litt ut i forløpet. Symptomer kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.

  Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon.
  • Det vil bli gitt forebyggende medisin mot allergiske reaksjoner før du får kuren.
  • Ta kontakt med egen lege eller Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du kommer hjem.

  Påvirkning av benmargen

  Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

  Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

  Tretthet

  Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. I forbindelse med kurene vil du være trettest den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

  Håravfall

  Håravfall er sjeldent uttalt ved denne kuren, men du kan bli tynnere i håret. Håret vil komme tilbake når du avslutter cellegiftbehandlingen. Ved enkelte kurer kan ishette forhindre/utsette håravfall. Du må klarere med legen din om du kan bruke det. Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg.

  Nevrologiske bivirkninger

  Cisplatin kan påvirke perifere nerver og gi prikninger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier fra hvis du kjenner slike symptomer.

  Forholdsregler:

  • Massasje og varme kan gi midlertidig lindring.
  • Hold legen informert om symptomene dine under behandlingen.

  Hørsel

  Denne behandlingen kan i enkelte tilfeller påvirke det indre øret i form av øresus, pipelyder og nesatt hørsel. Det er viktig at du sier fra hvis du merker slike symptomer.

  Forholdsregler

  Soling 

  Du trenger ikke ta spesielle forholdsregler vedrørende soling.

  Seksuelt samvær

  Vi anbefaler ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær under kur, bruk av kondom er opp til den enkelte.

  Oppfølging

  Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med siste kur.