Karboplatin-/docetaxelkur

Karboplatin/docetaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokker, eggledere og bukhinne.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Cellegift er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Cellegiftbehandlingen kan ha ulike formål:

 • Helbredelse
 • Gjøre svulsten mindre før operasjon eller strålebehandling
 • Drepe kreftceller som kan finnes andre steder i kroppen etter operasjon eller strålebehandling
 • Holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker

Hvordan kan jeg forberede meg?

Dersom du har fått resept på prednisolon tabletter, tar du de som forskrevet kvelden før kur og på morgenen kurdagen. Lev ellers som normalt.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår oftest poliklinisk, men også noen ganger på sengepost som inneliggende pasient. Før kuren starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Man starter med å legge inn en kanyle (veneflon) i en åre i armen, og gjennom denne gis en saltvannsoppløsning og du får forebyggende medisin mot kvalme. Før cellegiften dosetaksel starter, skal blodtrykk og puls måles. Dette gjentas etter 15 og 30 minutter. Du blir overvåket av 1-2 sykepleiere den første halve timen av kuren. Etter dosetaksel skylles det med saltvann og deretter får du cellegiften karboplatin som går inn på 30 minutter. Cellegiften er koplet til en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Sykepleieren som har ansvaret for deg vil se til deg jevnlig under behandlingen.

Det er mulig å bevege seg rundt på avdelingen dersom du har behov for det.

Gjør det vondt?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Får du kuren poliklinisk har du time til blodprøver 1 time før legesamtale. Deretter må det påregnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.Gjennomføringen av kuren tar circa 1,5 timer. Kuren gjentas med 3 ukers intervall.

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig kan du reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før selve kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best, for eksempel te, kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat.
 • Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur - den kan senere assosieres med kvalme.
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat.
 • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet.

Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst skal du kontakte lege.

Allergiske reaksjoner

Docetaksel og karboplatin kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Eventuelle reaksjoner på docetaxel kommer nesten alltid umiddelbart etter oppstart av kur, og vanligvis under den første kuren. Du blir derfor alltid overvåket av sykepleier den første halve timen av kuren. Allergiske reaksjoner på karboplatin oppstår vanligvis litt ut i forløpet av behandlingen.

Forholdsregler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon. Det vil bli gitt forebyggende medisin mot allergiske reaksjoner før du får kuren.
 • Ta kontakt med egen lege eller lokalsykehuset/Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.  

Rødme/varmefølelese

Det er svært vanlig å bli rød og /eller varm, spesielt i ansiktet. Dette oppleves gjerne kort tid etter at kuren er avsluttet og varer ofte et døgn. Det er helt ufarlig og vil gå over av seg selv.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C målt rekalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Ledd- og muskelsmerter

smerter i ledd og muskler er relativt vanlige og oppstår gjerne et par dager etter kur. De varer vanligvis 2-3 døgn og forsvinner like raskt som de kommer. Ta eventuelt smertestillende (for eksempel Ibux®) som forordnet av lege.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile. I forbindelse med kurene vil du føle deg mest trett den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

De fleste mister håret av denne kuren. Dette innbefatter også i varierende grad kroppshår for øvrig. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret  tilbake. Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg. Bruk av ishette under kur kan minske/utsette håravfall. Hør med sykehuset ditt om de tilbyr det.

Nevrologiske bivirkninger

Docetaxel kan påvirke perifere nerver og gi prikninger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier i fra hvis du kjenner slike symptomer.

Forholdsregler:

 • Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Hold legen informert om symptomene dine under behandlingen.

Såre slimhinner

Røde/såre slimhinner, eventuelt blemmer i munnen kan forekomme. Også slimhinnene i skjeden, nesen og øynene kan bli såre/tørre. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. (Kan forekomme allerede etter første kur.) Du kan forebygge dette ved å skylle munnen med saltvann etter måltider (1 liter kokt vann tilsatt 1 ss. koksalt - avkjøles) 4-6 ganger hver dag gjennom hele behandlingsperioden.

Tiltak ved sårhet i munnen:

 • Unngå sterkt krydret og for varm mat.
 • Mat med myk konsistens, for eksempel grøt, eggeretter og moset mat anbefales.
 • Bruk myk tannbørste og tannkrem uten såpe - kan kjøpes på apoteket.

Ved uttalte plager, kontakt lege.

Tiltak ved sårhet i skjeden:

 • Lokalbehandling med krem/salve, eventuelt hormonsalve kan være til hjelp.

Tiltak ved sårhet i øyne/nese:

 • Kunstig tårevæske kan være til hjelp og kan kjøpes på apoteket. Ved uttalte plager kontakt du lege.

Negl- og hudforandringer

Behandling av docetaxel kan gi neglforandringer ( misfarging og avløsning ) og hudforandringer.

Tåreflod

Noen pasienter kan plages av tåreflod. Som oftest opphører dette etter avsluttet behandling.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med ondansetron (kvalmestillende). Du kan i noe grad forebygge dette.

Tiltak:

 • Drikk rikelig.
 • Spis fiberrik kost.
 • Hold deg i fysisk aktivitet. 

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler  i en periode. Lactulose®/Duphalac® er et middel som vil kunne holde avføringen myk. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler. Ulike typer avføringsmidler, for eksempelLaxoberal® (dråper), får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

NB! Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de plagene/bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast. Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur. Her følger noen generelle råd:

 • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalettbesøk.
 • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe.
 • Kast bind og bleier i en egen plastpose og knytt igjen.
 • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang.

Er hygienen god og du følger forhåndsreglene som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før, også barn og gravide.

Ernæring

Viktig at du drikker godt etter kur fordi avfallsstoffene i cellegiften skilles ut gjennom urinen. Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man kan risikere at man tåler mindre enn før.

Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere kan få hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Soling

Du trenger ikke ta spesielle forhåndsregler vedrørende soling.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med siste kur.

Hva med seksuelt samvær?

Det er ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær etter kur.