Behandling ved føflekkreft

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse av føflekkreft.

Kirurgi er den eneste behandlingen som har helbredelse som mål. Pr. i dag finnes det ingen dokumentasjon for at andre behandlinger kan kurere føflekkreft, annen behandling har primært symptomlindring og livsforlengelse som mål.