Behandling med PD-1 hemmer

PD-1 hemmere er medikamenter som hjelper immunsystemet med å bekjempe kreftceller ved at de øker aktiviteten til T-cellene. T-cellene utgjør en viktig del av immunforsvaret vårt.

Immunterapi med PD-1 hemmerne pembrolizumab (Keytruda®) og nivolumab (Opdivo®) er i dag godkjent i Norge til bruk for pasienter med føflekk- og lungekreft. Disse medikamentene brukes også i studiesammenheng for pasienter med andre diagnoser som for eksempel nyre-, øre/nes/hals- og mage/tarmkreft.

Behandlingen kan gis til pasienter som er i relativt god form. Behandlingen med PD-1 hemmer kan ikke gis til gravide. Man bør helst ikke gi behandlingen til pasienter med HIV, aktiv hepatitt eller til pasienter som har behandlingskrevende autoimmune sykdommer. Pasienter med spredning til hjernen kan kun få PD-1 hemmer behandling dersom de er asymptomatiske.

Steroidebehandling (Medrol®/prednisolon/Dexamethason®) virker immunhemmende og skal ikke brukes samtidig med PD-1 hemmer behandling. For å starte behandlingen kan pasienten kun stå på en dose tilsvarende maks 10 mg prednisolon per dag. 

Nivolumab gis hver 2. uke og pembrolizumab gis hver 3. uke  Behandlingen kan gis så lenge pasienten ikke får alvorlige bivirkninger og så lenge behandlingen har ønsket effekt. Ved sterke bivirkninger kan det bli nødt til å hoppe over en kur eller avslutte behandlingen helt.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ønskelig med en relativ ny CT-undersøkelse fra halsen og ned til og med bekkenet (eventuelt PET-CT). Undersøkelsen brukes som sammenlikningsgrunnlag for videre sykdomsevalueringer. Noen tar i tillegg MR-undersøkelse av hodet.

Du må komme en til to timer før du har legetime den dagen du skal få behandling slik at du får tatt blodprøver. 

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusjonspumpe) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Hvordan foregår behandlingen?

 Ved hver ny behandling undersøker legen deg, spør deg om du har opplevd bivirkninger og kontrollerer blodprøvene.

 • Medikamentet nivolumab gis som en intravenøs infusjon over cirka 60 minutter.
 • Medikamentet pembrolizumab gis som en intravenøs infusjon over cirka 30 minutter.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Bivirkninger av immunterapi er annerledes enn det som forventes ved bruk av cellegift. Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå fra og med første behandling med PD-1 hemmer, og i cirka et halvt år etter siste kur med PD-1 hemmer.

Bivirkninger er som oftest milde, men kan utvikle seg til alvorlige og behandlingskrevende. Alvorlige bivirkninger forekommer hos cirka 5 % av pasienter. Det er viktig at du tar kontakt med sykehuset tidlig dersom du opplever noen av disse symptomene:

Diare

Diaré kan være uttrykk for kolitt/betennelse i tarmen.

 • Avføring to eller flere ganger om dagen ut over den avføringen du normalt har. Særskilt dersom du våkner og har avføringstrang om natten.
 • Enhver form for blod i avføringen, eller mye mørkere avføring.

Magesmerter

Magesmerter kan være uttrykk for kolitt eller betennelse i leveren:

 • Magesmerter som er ledsaget med feber og/eller mørkere urin eller avføring. Magesmertene trenger ikke være ledsaget av diaré.

Tungpust

Tungpustenhet kan være uttrykk for lungebetennelse:

 • Nyoppstått hoste.
 • Tungpustenhet uten «forklarlig grunn»
 • Økende tungpustenhet

Øyeproblemer

Øyeproblemer kan være uttrykk for uveitt/betennelse i øyet:

 • Røde og smertefulle øyne
 • Sløret syn
 • Gulfarging av det hvite på øyet

Andre bivirkninger

 • Følelse av tretthet, hodepine, svimmelhet, søvnighet eller irritabilitet.
 • Kraftsvekkelse i ben, armer eller ansikt.
 • Følelsesløshet eller prikkende følelse i hender eller føtter.
 • Økt tendens til blødning eller til å få blåmerker.

Etter behandling

Effekt (respons) på behandlingen vil bli kontrollert cirka hver 12. uke. Det tas CT-undersøkelse fra halsen og ned til og med bekkenet hver gang.