Kombinasjonsbehandling med Tafinlar og Mekinist

Kombinasjonsbehandling med Tafinlar® (dabrafenib)og Mekinist® kan være aktuell for en del pasienter med føflekkreft hvor det ikke er aktuelt med operasjon eller strålebehandling. Vevsprøve fra svulsten må være testet positiv for en spesifikk endring (mutasjon) i et gen kalt ”BRAF”. Denne genmutasjonen kan være årsaken til utviklingen av føflekkreft. Tafinlar® angriper proteiner produsert av dette modifiserte BRAF-genet og reduserer eller stopper kreftutviklingen. Mekinist virker på et signalprotein (MEK) som aktiveres. Ved å kombinere dette medikamentet med Tafinlar® forsterkes effekten.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Før behandlingsstart tas EKG, blodprøver og eventuelle røntgenundersøkelser.

Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og minst 4 måneder etter avsluttet behandling. Hormonell prevensjon (som p-piller, p-sprøyte eller p-plaster) kan få redusert virkning ved behandlingen. Fertilitet kan svekkes hos menn og kvinner. Det anbefales ikke å amme under behandlingen.

Forsiktighet med bilkjøring og bruk av maskiner bør utvises da behandlingen kan gi tretthet og øyesymptomer.

Hvordan foregår behandlingen?

Tafinlar® tar du to ganger daglig med 12 timers mellomrom og helst til samme tidspunkt hver dag. Mekinist® tar du én gang daglig med enten morgendosen eller kveldsdosen av Tafinlar®.  
Ta Mekinist® og Tafinlar® på tom mage, minst én time før eller to timer etter et måltid. Tablettene svelges hele med minst 200 ml vann (ikke andre væsker da disse kan gjøre medikamentet kjemisk ustabilt). Unngå grapefrukt og grapefruktjuice i behandlingsperioden.

Medikamentene skal oppbevares i originalpakningen og i romtemperatur.

Dersom du har glemt å ta:

 • Tafinlar® tar du dosen så fort du husker det hvis det er mindre enn 6 timer siden du glemte den. Dersom det er mer enn 6 timer, hopper du over denne dosen.
 • Mekinist® tar du dosen så fort du husker det hvis det er mindre enn 12 timer siden du glemte den. Dersom det er lengre siden du glemte den, hopper du over denne dosen.

 Dersom du kaster opp tas ingen ny dose før det er tid for neste planlagte dose.

Hvor lenge varer behandlingen?

Behandlingen varer så lenge du har nytte av den, eller så lenge bivirkningene ikke er større enn gevinsten av behandlingen.

 • Du vil følges regelmessig på poliklinikk av lege hvor det tas blodprøver for å se på effekt og bivirkninger. Det tas vanligvis kontroller med CT fra hals til lyske hver 3. måned. 
 • Dersom det foreligger spredning til hjernen tas MR av hodet.
 • Du bør følges opp  av hudlege i tillegg til planlagte avtaler ved kreftpoliklinikk.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne behandlingen

Det er viktig å forebygge bivirkninger allerede fra behandlingsstart. Hender, føtter og områder med tørr hud smøres med uparfymert fuktighetskrem 2 - 3 ganger daglig. Bruk mild såpe og sjampo. Bruk godt fottøy for å unngå trykk mot fotsålene, eventuelt fotpleie. God munnhygiene er viktig. Bruk myk tannbørste og skyll munnhulen flere ganger pr dag.

Behandlingen kan gi økt følsomhet for sollys og alvorlig solforbrenning. Dekk til huden med klær ved direkte soleksponering. Bruk solkrem med høy faktor (50).  Husk også å smøre ører og lepper (pomade med solfaktor).

Det er store individuelle variasjoner i hvilke bivirkninger som kan oppstå og hvor plagsomme de kan være.

Bivirkninger:

 • Frysninger og høy kroppstemperatur. Det er viktig å utelukke infeksjon. Behandlingen bør avbrytes midlertidig ved temperatur over 38.5oC.
 • Utslett, tørr hud, kløe, kviselignende problemer, ubehag i slimhinner i munn og svelg, eventuelt endret smaksopplevelse.
 • Leddsmerter, muskelsmerter eller smerter i hender og føtter.
 • Kvalme, oppkast og diare.
 • Lavt blodtrykk.
 • Øyeforandringer. Ta kontakt med lege/øyelege dersom du får røde, irriterte/smertertefulle øyne, tåkesyn eller endret syn.
 • Allergiske reaksjoner 
Dersom du får bivirkninger av behandlingen må du ta kontakt med sykepleier/lege.