Symptomer på føflekkreft

Ved føflekkreft i hud vil føflekken ofte:

 • vokse (diameter ofte mer enn 6 mm og/eller den er fremtredende)
 • forandre farge
 • forandre form, asymmetrisk form, ujevn farge og uskarp eller uregelmessig avgrensning

I noen tilfeller vil føflekken klø, blø eller danne sår.

Bildeeksempler

Føflekk med satellitt. Føflekk med ujevn farge og sorte partier. Føflekk med uregelmessig overflate og uskarp og uregelmessig avgrensning.
 Føflekkreft i nese- og bihuler kan gi symptomer som:
 • neseblødning
 • innsnevring i nesen
 • dobbeltsyn
 • utstående øyne (exofthalmus)
 • ansiktssmerte

Føflekkreft i munnhule kan gi symptomer som:

 • pigmenterte lesjoner
 • protesemistilpasning
 • sår

Føflekkreft i øyet kan gi symptomer som:

 • en skygge i synsfeltet
 • fordreining av synsbildet
 • trykkfølelse
 • smerter

Differensialdiagnoser

En rekke tilstander kan ligne på føflekkreft (malingt melanom).

Eksempler på andre tilstander: